Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě


Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo nám. 18
Laureáti Ceny Vl. Boudníka
20. 2. – 17. 3. 2013

Výstavu laureátů ceny Vladimíra Boudníka (Jiří Anderle, Mikoláš Axmann, Marie Blabolilová, Michal Cihlář, Ladislav Čepelák, František Hodonský, Dalibor Chatrný, Vojtěch Kovářík, Jan Kubíček, Alena Kučerová, Jiří Lindovský, Jan Měřička, Eduard Ovčáček, Květa Pacovská, Lubomír Přibyl, Jaroslava Severová, Zdeněk Sýkora) doplňuje několik umělců oceněných v rámci celostátní soutěže Grafika roku (Šimon Brejcha, Helena Horálková, Zbyněk Janáček, Miloš Michálek, Ondřej Michálek, Jiří Samek, Dalibor Smutný, Šárka Trčková).
Výstavu pořádá GVU v Havlíčkově Brodě ve spolupráci s o. s. Inter-Kontakt-Grafik...
 
Cena Vladimíra Boudníka je prestižní ocenění, každoročně udělované v oblasti volné grafiky. Je výrazem hlubokého uznání k dílu umělce, který před půl stoletím povýšil grafické médium na experimentální laboratoř a postavil do čela avantgardy. Cena Vl. Boudníka byla založena v roce 1995 Středoevropskou galerií a nakladatelstvím, o dva roky později její organizace přešla na nadaci Inter-Kontakt-Grafik a roku 1999 na stejnojmenné občanské sdružení. Cenu dotuje hlavní město Praha jako hlavní spolupořadatel soutěže a primátor ji předává na zahájení výstavy Grafika roku.
Cena Vl. Boudníka vznikla na rozhraní dvou epoch – té staré, která grafice velmi přála, ale názorově omezovala a nové, která jí nabízela tvůrčí svobodu s nepříliš slibnou budoucností. Stejně jako soutěž Grafika roku, s níž je organizačně svázána, stala se posilující platformou pro výtvarný žánr s bohatou historií a uměleckou svébytností. Podle statutu je Cena Vl. Boudníka udělována za tvůrčí přínos české grafice, za přesvědčivý a výrazný soubor grafických děl objevného výrazu či formy bez časového a generačního omezení. Kromě významných a vývojem umění ověřených umělců, z nichž mnozí se s Boudníkem ještě znali a společně vystavovali, figurují mezi dosavadními osmnácti laureáty i jedinečné a perspektivně přesvědčivé tvůrčí výkony mladší generace. Obecně však platí, že pro všechny se grafické médium stalo zásadním, jedině možným, či k další tvorbě rovnocenným výtvarným tvůrčím prostředkem, ať již v časově omezeném úseku, nebo v linii celoživotního díla: Vždy jako podstatný a svrchovaný tvůrčí nástroj, disponující autentickým, nezastupitelným výtvarným jazykem s vlastní historií, vývojem a „myšlením“, schopným podílet se na aktuálních tématech umění. Takový přístup předpokládá silný tvůrčí potenciál, jasnou vizi, odvahu riskovat dosažené – devízy, jimiž „ průzkumník“ Dalibor Chatrný, ve všech ohledech disponoval a které pojmenoval jako neortodoxnost, konsekventní uvažování a ochotu kdykoliv překročit hranice zažitého.
Cena Vl. Boudníka, vděčí za svou existenci hlavnímu městu Praze, které ji před osmnácti lety vzalo pod svou záštitu a po celou dobu poskytovalo společenskou prestiž a finanční podporu. Stejně důležitá je podpora MK ČR, které soutěže Grafika roku a Cena Vl. Boudníka zařadilo do programu významných a mimořádných kulturních projektů.


Vydáno: 17.04.2014