Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Zemřela Eva Bužgová...

 PhDr. Eva Bužgová
historička umění, publicistka, kurátorka
3. 3. 1930 - 15. 6. 2014

Eva Bužgová – Rambousková vystudovala dějiny výtvarného umění na FF UK, kde absolvovala diplomovou prací "Grafika Julia Mařáka". Po ukončení studia pracovala v Grafické sbírce Národní galerie, většinu času jako vedoucí oddělení grafiky. V roce 1992 odešla do důchodu.
Během svého působení v NG vytvořila řadu výstav českých i světových grafiků, m.j. Albrechta Dürera, Francesca Goy, Emila Orlika, Cyrila Boudy, T. F. Šimona; připravila i výstavy českého umění pro zahraničí, významná byla zejména její spolupráce na výstavě Tschechische Kunst 1878-1914, Darmstadt 1984/85.
Byla dlouholetou členkou komise pro sbírkotvornou činnost Muzea hl. m. Prahy, členkou SČUG HOLLAR,  v letech 2004 - 2006 zasedala v porotě prestižní Ceny Vladimíra Boudníka (2004 a 2005 předsedkyně poroty).

Publikovala v časopisech Umění a Hollar (např. Grafická tvorba Václava Fialy. Soupis grafického díla od roku 1920 do roku 1960. Příloha sborníku grafického umění Hollar, ročník XXXII, číslo 3).

Monografie a katalogy - výběr:
Vincenc Morstadt - popisný seznam grafického díla, 1958;  Ilustrátor Alois Moravec, 1964; Rembrandt 1606-1669, NG Praha, 1969; Francisco Goya y Lucientes: grafické cykly, NG Praha, 1991; Emil Orlik 1870 – 1932, NG Praha, 1992; Malíř a grafik T. F. Šimon 1877 - 1942:Výběr z díla, NG Praha, 1994;  Cyril Bouda, Slovart
Obr.: PhDr. Eva Bužgová, předsedkyně poroty jubilejní 10. Ceny Vl. Boudníka, čte svůj projev na vernisáži v Clam-Gallasově paláci v Praze dne 9. února 2005


Vydáno: 18.06.2014