Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Zemřel Miroslav Kudrna...

 

 
PhDr. Miroslav Kudrna, teoretik umění, grafik
3. 1. 1935 - 31. 7. 2014

 

Miroslav Kudrna studoval na Státní grafické škole v Praze a na FF UK (1967). Od r. 1992 byl členem SČUG HOLLAR.
Působil jako kurátor kolektivních a monograficky orientovaných výstav, zabýval se historicko-uměleckou a kritickou činností v oborech volného a užitého výtvarného umění se zaměřením na grafiku. Účastnil se práce na společných projektech teoretiků - byl např. vedoucím redakční rady publikace Česká grafika XX. století (SČUG HOLLAR, Praha 1997)

Autor řady grafik - na 3. bienále grafiky ve Varšavě oceněn Cenou kritiky.
 
Výběr z publikační činnosti:
Česká ilustrace 1945-1975. Budapest 1975; Současné československé exlibris. Helsinki 1986.
Monografické studie a katalogy (výběr): J. Anderle, F. Bílek, A. Born, A. Brunovský, L. Čepelák, J. Lukavský, M. Houra, J. Chudomel, J. Liesler, J. Sůra, V. Tesař, J. Pešicová, B. Kršić, H. Melicharová, D. Benešová, K. Tondl a další.

 


Vydáno: 07.08.2014