Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


7. Bienále grafiky Rokycany

Výstavní síň Muzea dr.Bohuslava Horáka v Rokycanech, nám. J. Urbana 141
3.10. – 9.11. 2014
 

Soutěžní přehlídka grafické tvorby provedené klasickými technikami, je pořádána jako mezinárodní ve spolupráci muzea a Agentury AM Art Rokycany.

V letošním roce se uskutečňuje již  7. ročník Bienále grafiky Rokycany v režii  dvou stálých pořadatelů Muzea dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech a Agentury AMart Rokycany. Záštitu nad  touto akcí převzal nový radní Plzeňského kraje pro kulturu pan Mgr. Jaroslav Šobr, z titulu zástupce zřizovatele muzea.

Pro letošní ročník této mezinárodní soutěžní přehlídky pořadatelé prodloužili termín k zaslání prací vytvořených klasickými  grafickými technikami až do 31. srpna, největší   nápor na poštovní doručovatelky byl, stejně jako v předchozích  ročnících, ke konci uvedeného termínu.

9.září se v dopoledních hodinách v muzeu sešla porota, tvořená jednak zástupci pořadatelů, jednak odborníky na výtvarné umění . Předsedkyní  poroty    byla zvolena  PhDr. Jana Potužáková, předsedkyně Unie výtvarných umělců západočeské oblasti, jíž zdatně sekundovali  akad. malíř Václav Zoubek, ředitel  Rabasovy Galerie v Rakovníku i dr. Slavěna Jandová, výtvarnice, dlouholetá pedagožka  Ústavu designu na Západočeské universitě v Plzni.

Do soutěže se přihlásilo celkem 67 výtvarníků ze 14 zemí, kteří zaslali 173 soutěžních prací.  Početně nejvíce zastoupeni  byli  pochopitelně výtvarníci čeští (celkem 32), hojně též výtvarníci z Polska (10). Celkem 7 zástupců výtvarné scény je ze Slovenska, 4 zástupci jsou ze Srbska, po třech účastnících má  Bulharsko a Lotyšsko. Po jednom zástupci pak mají Finsko, Brazilie, Gruzie, Černá Hora, Estonsko, Ukrajina, Chorvatsko a Rusko. Potěšitelné je, že řada z výtvarníků se Bienále v Rokycanech účastní opakovaně.

Porota rozhodovala ve dvou kolech. V prvním kole bylo vybráno  celkem 20 účastníků, jejichž práce byly ohodnoceny jako výborné a z těchto dvaceti účastníků byly pak vybrány práce pro 1 hlavní cenu (dotována částkou 10 000Kč), 1 práce pro Cenu Plzeňského kraje, 1 práce pro Cenu Muzea Dr. Bohuslava Horáka a 1 práce pro cenu Agentury AMart Rokycany.

Dalších 12 výtvarníků bude oceněno zvláštním uznáním poroty a další 4, jejichž práce byly ohodnoceny jako velmi kvalitní, budou zařazeny na short list v katalogu. Novinkou letošního ročníku je, že katalog bude k dispozici pouze v elektronické podobě, bude umístěn na webových stránkách pořadatelů a účastníci si jej budou moci stáhnout. Postupně ke katalogu budou přidány i fotografie z vernisáže  a  z doprovodného programu pro školy, který k výstavě prací ze soutěže připravilo muzeu.
Miroslava ŠandováVýsledky 7. ročníku Bienále grafiky Rokycany

Hlavní cena soutěže: Zdenka Pozaić, Chorvatsko

Cena Plzeňského kraje: Mgr.A. Martin Mulač, ČR

Cena Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech: Pawel Delekta, Polsko

Cena Agentury AMart Rokycany: Rossen Spasov, Bulharsko


Zvláštní uznání poroty:
Ladislav Steininger,
ČR; Katarina Djordjević, Srbsko; Pavel Hlavatý, ČR; Anna Kolehmeinen, Finsko; Eugeniusz Delekta, Polsko; Kelli Valk, Estonsko; Magda Szplit, Polsko; Marija Tomaz, Polsko; Jaroslava Spěváčková, ČR; Kiril Skachkov, Ukrajina; Bohdana Holubcová, ČR; Bedřich Kocman, ČR.

Na short list dále budou zařazeni:
Natalija Kuznetsova, Rusko; Anna Tomica, Polsko; Jan Kocman, ČR; Jiří Poslední, ČR.

www.muzeumrokycany.cz

 


Vydáno: 07.10.2014