Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Publikace a katalogy NG věnované grafice

   

101/ I Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze

Alena Volrábová (ed.)
Rok vydání: 2008

Jazyk: čj
Počet stran: 225


 
 

101/ II.Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze

Zuzana Novotná (ed.)
Rok vydání: 2010
Jazyk: čj
Počet stran: 225
ISBN: 978-80-7035-449-0
 

 
 

Antonín Birckhardt

Autor:Dalibor Lešovský
Rok vydání: 2010

Jazyk: česko-anglicky
Počet stran: 16
ISBN: 978-80-7035-457-5
Grafický kabinet
 


 


Ars linearis III

Alena Volrábová (ed.)
Rok vydání: 2012
Jazyk: česko-anglickyPočet stran: 232
147 reprodukcí
ISBN: 978-80-7035-519-0

Sborník předkládá devatenáct příspěvků z odborné rozpravy na témata vážící se k umění grafiky a kresby v kontextu české tvorby včetně zajímavých akvizic moderního a současného umění.

 

 


Michael Heinrich Rentz

Autorka: Monika Benčová
Rok vydání: 2010
Jazyk: česko-anglicky
Počet stran: 17
ISBN: 978-80-7035-462-9
Grafický kabinet

 

 


Na účetním lístku. J. Kotěra, F. Tichý, H. Boettinger a V. Beneš v privátní kresbě-momentce

Autorka: Eva Bendová
Rok vydání: 2010
Jazyk: česko-anglicky
Počet stran: 33
ISBN: 978-80-7035-454-4
Grafický kabinet 

 

 Oskar Kokoscha. Žhavá grafika pozdního věku

Autorka: Eva Bendová
Rok vydání: 2012

Jazyk: česko-anglicky
Počet stran: 32
ISBN: 978-80-7035-501-5
25 reprodukcí

Katalog představuje průřez litografickou tvorbou rakouského umělce Oskara Kokoschky. 
 

 

 Pieter Stevens na dvoře Rudolfa II.

Autorka: Anna Rollová
Rok vydání: 2011

Jazyk: česko-anglicky
Počet stran: 34
ISBN: 978-80-7035-490-2
24 reprodukcí

Katalog připomíná významného krajináře rudolfínského období Pietera Stevense (kolem 1567 – po 1624). Reprodukované kresby a grafiky podle autorových originálů reflektují jeho pobyt v Římě a zejména následující třicetileté působení v Praze.

 
 


Rudolf II. a mistři grafického umění

Alena Volrábová – Blanka Kubíková (eds.)
Rok vydání: 2012
Jazyk: česko-anglicky
Počet stran: 208
ISBN: 978-80-7035-515-2
60 reprodukcí

Katalog stejnojmenné výstavy byl připraven k 400. výročí úmrtí císaře Rudolfa II. a zahrnuje reprezentativní výběr 58 grafických listů a knih z majetku Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze. 


 


Skrytá tvář baroka. Grafika 17. století v českých zemích

Autorka: Petra Zelenková
Rok vydání: 2011

Jazyk: česko-anglicky
Počet stran: 104
ISBN: 978-80-7035-479-7
114 reprodukcí

První samostatná knižní přehlídka bohemikální barokní grafiky spjaté s historickým územím Koruny české z veřejných a soukromých sbírek představuje hlavní osobnosti a okruhy barokní grafiky českých zemích 17. století.

 
 


Proměny Williama Hogartha. Nezřízenost bídy.

Autoři: Eva Bendová - Ondřej Váša
Rok vydání: 2013

Jazyk: čj
Počet stran: 203
ISBN: 978-80-7035-543-5

Poprvé v Čechách je komplexně zpracována osobnost anglického malíře a grafika Williama Hogartha (1697–1764). 
 

   


Africké dobrodružství Václava Hollara

Autorka: Alena Volrábová
Rok vydání: 2013
Jazyk: česko-anglicky
Počet stran: 32
ISBN: 978-80-7035-525-1

Vzácné a méně známé lepty Václava Hollara (1607–1677) zachycují pohledy na Tanger v severní Africe, které posloužily jako obrazová dokumentace britské diplomatické mise k jednání o míru a obchodu s marockým sultánem v roce 1669. V rámci autorova díla uměleckou kvalitou a rozměrností jsou zcela výjimečné a představují vrchol jeho krajinářské tvorby.

www.ngprague.cz

 


Vydáno: 12.11.2014