Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


CELEBRATING PRINT MAGAZINE - Výzva k předkládání návrhů na články

 

Firma KADS New York, vydavatel nového časopisu o volné grafice ve Střední a Východní Evropě nazvaného Celebrating Print („CP“), vyzývá k předkládání návrhů na články, pojednání, eseje a recenze odborných uměleckých publikací. Historici umění, kritici a kurátoři, kteří se zajímají o historii a současný stav volné grafiky ve středoevropském a východoevropském regionu a mají zájem o publikaci podnětných textů, nechť kontaktují editorku se žádostí o informace, instrukce k předkládání článků nebo přímo zašlou návrh.

CP je časopis zaměřený na volnou grafiku ve Střední a Východní Evropě vydávaný dvakrát ročně v anglickém jazyce. Prezentuje její historii a současné dění. Rovněž představuje výtvarníky, kteří se volné grafice věnují. Cílem časopisu je vytvoření informační platformy pro zapojení do celosvětové diskuze o současné volné grafice.

Termín pro zaslání návrhů pro říjnové číslo: 30. dubna. Termín pro zaslání textů: první týden v červenci.

Termín pro zaslání návrhů pro dubnové číslo: 31. října. Termín pro zaslání textů: první týden v lednu.

Formát nového časopisu je možné shlédnout na webové stránce vydavatele www.kadsny.com. Připravuje se webová stránka časopisu.

KADS New York je newyorská konzultační firma specializující se na řízení mezinárodních projektů v oblasti umění a designu z oblasti Střední a Východní Evropy. Od roku 2010, kdy byla firma KADS New York založena, pravidelně prezentuje středoevropskou a východoevropskou volnou grafiku v USA, včetně vydávání katalogů a jiných doprovodných publikací, a organizuje vzdělávací programy spolu s partnerskými kulturními institucemi.

Kontakt: Katerina Kyselica, Editor
email: celebratingprint@gmail.com
telefon: 001-540-538-2931 (mobil), 001-212-744-0841 (záznamník)
adresa: KADS NY, 321 E. 71st Str, #3E, New York, NY 10021, USA

Instrukce k předkládání článků v českém jazyce:              Instrukce k předkládání článků v anglickém jazyce:Vydáno: 20.02.2015