Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Grafika roku 2014 - Čestná cena poroty

 

Hodnocení poroty:
Černobílá expresívnost znaků s korónami plasmatických výbojů v hlubokém temném prostoru vyzařuje znepokojivou energii a je obdařena mimořádnou asociační symbolickou výpovědí se zjevnými konotacemi ke katastrofickým aspektům naší doby.


Eduard Ovčáček, Konstelace, digitální tisk, 100 x 70 cm

Grafika (Konstelace – GGS, 2014, digitální tisk, 100 x 70 cm) oceněná čestnou cenou poroty Grafika roku 2014 je jedním z tisků rozsáhlého cyklu „Černá série“. Tento cyklus černo-bílých grafických listů je zatím neuzavřen  a obsahuje nejen digitální tisky, ale i tisky, které jsou provedeny technikou sítotisku. Tisky jsou tištěny nejen na papíru, ale i na plátně a některé jsou i rozměrnějších formátů. V grafických listech je patrná cílená snaha o minimalistickou, monumentální grafickou tvorbu. Z toho důvodu je redukce barev jen na černou a bílou hlavním předpokladem výsledného vizuálního vjemu. Obsahově je „Černá série“ jakýmsi mementem, či reflexí současné situace ve společnosti. Tento aspekt je v cyklu volně akcentován a propojen. Není však utilitárně cílen ke konkrétním událostem. Volný cyklus neustále narůstá a časově vzniká téměř již tři roky a obsahuje mnoho desítek listů. Výběr a představení  většího množství listů z cyklu „Černá série“ by mohl přesvědčivěji dokumentovat můj výtvarný záměr. Mým záměrem je v budoucnu tuto sérii představit na výstavě.
Eduard Ovčáček, 3. 2. 2015


Hlavní předseda porot prof. Miloš Michálek předává na vernisáži výstavy Čestnou cenu poroty prof. Eduardu OvčáčkoviEduard Ovčáček
N
5.3.1933 v Třinci. VZ V letech 1957 až 1963 studoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě u profesora Petra Matejky. Jako host studoval v roce 1962 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u profesora Antonína Kybala.
Ve své tvorbě se zabývá malbou, grafikou, koláží, plastikou, vizuální a konkrétní poezií, lettristickou fotografií, akcemi a instalacemi. V letech 1959 byl iniciátorem (spolu s grafikem Milošem Urbáskem) vzniku nezávislé bratislavské skupiny umělců KONFRONTACE (1960), která prosazovala abstraktní umění - informel na Slovensku. Po ustavení KLUBU KONKRÉTISTŮ (1967), jehož byl spoluzakladatelem, se začal programově věnovat serigrafii, která významně ovlivnila tvorbu nastupující generace umělců v USA a západní Evropě. E. Ovčáček začal do svých grafických kompozic v kontextu písma a staronových znaků zařazovat figuru a možnosti serigrafie rošířil pak zejména v souvislosti s počítačovou technikou. V poslední době se intezivněji zabývá též instalacemi a akcemi s ohnivými lany.
V letech 1963-68 učil grafické techniky na Palackého univerzitě v Olomouci. V současné době je profesorem na Ostravské univerzitě, kde na Fakultě umění vede Katedru grafiky a kresby, která v posledních desíti letech intensivně spolupracuje s polskými akademiemi výtvarných umění (ASP Katowice, ASP Kraków, ASP Lodź a Sleská Univerzita v Cieszynie) a s nimiž OU realizovala již řadu společných mezinárodních výtvarných projektů a výměnných výstav a stáží pedagogů a studentů (v letech 1997-1999 organizoval serigrafické workshopy na půdě Ostravské univerzity). Od roku 1993 je členem S.V.U. Mánes v Praze.
SV a KV (v) E. Ovčáček se zúčastnil řady mezinárodních i domácích kolektivních výstav a sympozií, desítek přehlídek a soutěží. Od r. 1966 uspořádal řadu autorských výstav doma i v zahraničí (1966 G na Karlově náměstí, Praha; 1992 a 2013 GVU Ostrava, 1999 Retrospektiva 1959-1999, ČMVU Praha; 2005 OG Liberec; 2009 Komunikace písmem & Obraz, MU Olomouc). V roce 1995 vydal v nakladatelství Trigon v Praze antologii své konkrétní a vizuální poezie „Lekce velkého A“, kterou odborným textem doprovodili Arsén Pohribný a Jiří Valoch.
S Je zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách u nás i v zahraničí. O Získal řadu ocenění v oboru volné grafiky u nás i v cizině (1995 I. roč. MTG Praha, Grand Prix hlavního města Prahy; 1998 Výstava „Les amis du musée Rops“, Namur, BE, 1. cena města Namuru; 1999 Cena Vladimíra Boudníka za významný přínos tradici českého grafického umění; 2008 -  Cena města Ostravy; Grafika roku 2014 Čestná cena poroty).


  

 


Vydáno: 19.03.2015