Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Grafika roku 2014 - Statutární cena v hl. kategorii A

 

Hodnocení poroty:

Digitální tisk New canvas 12b/a a 12b/b, 2014 navazuje na předchozí práce neo/konkrétních variací. Jde o aplikaci známých přístupů jako je komprese, redukce a nově pak přesunu nejen ve vlastním tiskovém poli ale, jako v tomto případě, na další grafický list. Na pravé straně grafiky zeje viditelná „rána“, pohled vlevo pak je „vysvětlením“, ale otevírá zároveň prostor pro zneklidňující napětí a dost možná tajemství. Redukce tvarová a zjednodušení barevné na základní tiskové barvy je násobena o další znepokojivý krok, totiž posunu po pravolevé trajektorii. Dekompozice vedoucí k absenci části obrazu pak otevírá i další instalační/prezentační možnosti nejen řazením obou částí grafiky „vedle sebe“, ale i do prostoru. 
 Zbyněk Janáček
N
7. 6. 1957 v Jeseníku. VZ V roce 1981 absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, v letech 1982–1989 působil jako pedagog na středních školách v Ostravě, 1989 – 1991 jako výtvarný redaktor v nakladatelství Profil a v letech 1991 – 1996 v nakladatelství Sfinga v Ostravě. R. 1992 připravil (ve spolupráci) projekt umělecko-pedagogického studia a v r.1993 zahájil spolu s prof. E. Ovčáčkem výuku oboru výtvarná tvorba na novém oddělení při Katedře výtvarné výchovy při Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. 1998 habilitace v oboru výtvarné umění na Univerzitě Palackého Olomouc, 1999–2005 děkan Pedagogické fakulty OU, 2006–2007 proděkan, 2008–dosud děkan Fakulty umění Ostravské univerzity. Je členem SČUG Hollar a Umělecké besedy Praha, Sdružení Q, Brno.
Zbyněk Janáček se věnuje volné grafice již od ukončení studií, zpočátku hlavně technice tisku z výšky a zčásti též grafickému designu, v poslední době serigrafii a počítačové grafice. Jeho tvorba v těchto technikách má často povahu experimentu, zkoumající možnosti výtvarného média.
SV (v) Z. Janáček uspořádal řadu autorských výstav doma i v zahraničí (např. 2009 Tisky/Boxy, SČUG Hollar, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava; 2010 DU, GVU Ostrava; 2011 G Langův dům, Frýdek-Místek; Trójka, G Pryzmat, Krakow, PL, společně s E. Ovčáčkem a M. Sibinským; 2010 G Doma, Kyjov; G DK L. Janáčka, Havířov; 2011 G Pryzmat, Krakow, PL; 2012 Eduard Ovčáček / Zbyněk Janáček, G Akademicka ATH, Bielsko-Biala, PL; 2013 G DK Radost, Havířov; 2013 Into x Out – Práce z posledních let, G Beseda, Ostrava; 2014 Boxy a tisky (2), Demonstrace v prostoru 2, Výstavní síň Synagoga, Hranice). KV (v) Účastnil se desítek mezinárodních i tuzemských přehlídek a výstav grafiky (2007 5. MTG Praha; Factory / workshop digitálního tisku, DU v Opavě; MTG Kraków, PL; 2007 Krakau-Oldenburg-Wien; 2008, 2009, 2012, 2013 IPT - Interfaces (Krakow-Istanbul) Tophane-i Amire Culture & Art Center, TR; DU Opava; 2008 Przestrzenie osobiste, G Szyb Wilson, Katowice, PL; Výtvarné umění 2. poloviny 20. století na Ostravsku, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava; 2011 The Best of Prague Graphic Arts, G Space Lou Exhibition, Seoul (Dny Prahy v Seoulu), KR; 2012 Kolor v grafice / Edycja cyfrowa, Toruň, PL; Malý formát, SČUG Hollar, Praha; Laureáti Ceny Vl. Boudníka a Grafiky roku, Pražský dům, Brusel, BE; Slezská grafika, G Půda, Těšín; 2013 Výstava ateliéru grafiky FU OU, Akademia Sztuk Pięknych,Varšava, PL; GRAPHICALLY EXTENDED - Mezinárodní výstava grafiky, Horst-Janssen-M Oldenburg, DE; 2014 IMPRINT 2014, 3rd Kulisiewicz International Graphic Arts Triennial in Warsaw, PL).
S Je zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách v tuzemsku i zahraničí (GVU Ostrava, MU Olomouc). O Obdržel řadu mezinárodních i domácích cen: 2006 Cena, The 14th Seoul Space International Print Biennial, Seoul, KR; 2007 Cena 5. MTG Praha; Soutěž Grafika roku: 1995, 1999, 2003 Ceny za počítačovou grafiku, GR 2014 Cena v kat. A; GR 2002, a 2004; čestná uznání za počítačovou grafiku). Za svoje grafické dílo byl oceněn prestižní 19. Cenou Vladimíra Boudníka 2013.

Obr.: Zbyněk Janáček, New Canvas 12b/a, 12b/b, digitální tisk, 120 x 81 cm

 

 


Vydáno: 19.03.2015