Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Grafika roku 2014 - Speciální cena za tisk z hloubky

 

Hodnocení poroty:
Mezzotinta Dalibora Smutného prezentuje silnou tvůrčí úroveň grafiky v intencích tradic nejlepší české grafické tvorby, kterou soustředěně aktualizuje. Mistrovské výtvarné řešení posouvá ohromný tvůrčí potenciál a zjevení ze tmy. V této grafice přináší malý zázrak – Teď. Semknutostí uměleckého nazírání a jemností technického řešení vzniká v kontextu českého umění ojedinělá grafická událost, svrchovaně rozehrávající vzdálené polarity naší imaginace.Dalibor Smutný, Teď, mezzotinta, 69 x 84,5 cm

Dalibor Smutný
N
22.5. 1964 v Hořicích. VZ V letech 1978 – 1982 studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu bižuterní v Jablonci nad Nisou, obor bižuterní návrhář, v letech 1982 – 1988 Akademii výtvarných umění v Praze, obor volná grafika prof. Ladislava Čepeláka. Od roku 1991 působí jako asistent a od roku 1992 jako odborný asistent na pražské AVU v ateliéru Grafika I prof. Jiřího Lindovského. V roce 2012 habilitoval na AVU v Praze a byl jmenován docentem v oboru kresba a grafika. Je členem SČUG Hollar a Umělecké besedy.
SV, KV Pravidelně vystavuje od 90. let, jak samostatně, tak na mnoha společných výstavách doma i v zahraničí. Mezi důležité výstavy patří mezinárodní výstavy grafiky (1993 IBG Györ, HU; 1995, 1998, 2007 MTG Praha; 2003 3 ITG, Zagreb, HR; 2007 Grafix. Česko-rakouské bienále drobné grafiky, Břeclav; 2007, 2009, 2010, 2012 MTG Krakow – Oldenburg - Wien; 2011 IPB and Collection of Prints, Guanlan, CN; 2012 International Print Exhibition Tokyo, JP; 2013 Second International Mezzotint Festival-2013, Ekaterinburg, RU).
S Jeho malby a mezzotinty jsou zastoupeny ve sbírkách NG Praha, Západočeské G Plzeň, G Klatovy/Klenová, Ministerstva zahraničních věcí ČR, OG v Liberci, Magyar Képzomúvészeti Egyptem, Budapešť (HU) a AJG. O Za grafickou tvorbu získal řadu ocenění (2007 Transfery, 5. MTG Praha, čestná cena poroty; Cena Grand Prix-Cena Cyrila Urbana na mezinárodní přehlídce komorní grafiky Grafix 2007 v Břeclavi. Ceny v soutěži Grafika roku:1998, 2002 Cena v kat. A; 2001, 2005, 2010, 2014 Cena za tisk z hloubky; 2008 Čestná cena poroty; 2003, 2004, 2007, 2008, 2011 čestné uznání v kat. A a technice tisku z hloubky; 2005 čestné uznání v kat. A a B.


Speciální cenu za tisk z hloubky předává doc. Daliboru Smutnému Ing. Petr Zmátlík,
člen představenstva a výkonný ředitel Pražské plynárenské, a. s.Vydáno: 19.03.2015