Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Grafika roku 2014 - Speciální cena za tisk z výšky

 

Hodnocení poroty:
Diskrétní dialog písma a přírodních struktur překrývaných dřevěných desek působí  bohatstvím odstupňovaných valérů a skrývá  autorem vložené konkrétní textové informace. Inspirace křehkým kouzlem starých listin a kodexů působí silným poetickým nábojem revokujícím  estetické kvality domácího informelu a obracejícím naši pozornost k duchovním aspektům lidské existence.Miloš Michálek, Záznam, tisk ze dřeva, 29,6 x 21 cm

Miloš Michálek
N
26. 5. 1949 v Ústí nad Labem. VZ V letech 1967-1971 studoval na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem (aprobace: čeština a výtvarná výchova). Od 1988 byl odborný asistent, od 1991 docent a 1997-2011 profesor na Katedře výtvarné kultury PF UJEP v Ústí nad Labem, 1991-1997 vedoucí katedry, od 2005 dodnes je profesor na Katedře všeobecné průpravy Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (obor Grafické techniky).
Věnuje se grafice a kresbě, pracuje v technice tisku z výšky a převážně tiskne z dřevěných matric. SV (v) Uspořádal 37 autorských výstav (1987, 2004 Severočeská GVU Litoměřice; 1991, 2006, 2014 G E. Filly Ústí n. L.; 1994 Wojewodska Biblioteka Publiczna Katowice, PL; 1995 OG Liberec; G Kruh Ostrava; 2010 Synagoga Úštěk; 2013 G Suterén, Ústí n. L.). KV Byl zařazen do 87 mezinárodních přehlídek grafiky (1993, 1997 2nd, 4th IBG Györ, HU; 1993, 2007 7th, 14th IPB Varna, BG; 1994 MTG Krakow a Intergrafia Word Award Winners G Katowice, PL; 1997 22. MGB Ljubljana, SI; 1993, 1995, 1998, 2004 MTG Praha; 1998 IPT Kanagawa, JP), zúčastnil se 114 domácích kolektivních výstav. Je členem Umělecké besedy v Praze.
O Za svoji grafickou tvorbu obdržel řadu ocenění (1998 MT drevorezu a drevorytu Banská Bystrica, SK, Cena ex aequo; Grafika roku:1996, 1999, 2008 Cena v kat. A; 2010, 2014 Cena za tisk z výšky; 2000, 2008, 2012 čestné uznání v kat. B; 2008, 2011 čestná uznání v kat. A a tisku z výšky; 2010, 2012 čestné uznání v kat. A; 2009 čestné uznání v doprovodné soutěži Portrét).Speciální cenu za tisk z výšky předává prof. Miloši Michálkovi doc. Zbyněk Janáček,
děkan Fakulty umění Ostravské univerzity

 

 


Vydáno: 19.03.2015