Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Grafika roku 2014 - Speciální cena za serigrafii

 

Hodnocení poroty: 
Grafika zaujala uchopením figurálního žánru ve dvou vizuálně a významově  odlišných rovinách fotograficky snímané a malířsky zachycené reality, ve svém důsledku vztažených k sociálním a existenciálním kontextům a výstižně interpretovaných rastrem černobílé serigrafie.Luboš Kaplan, Bez názvu, sítotisk, 100 x 70 cm

Luboš Kaplan
N
24. 9. 1990 v Litoměřicích. VZ Po studiu gymnázia (2006-2010) studuje od r. 2011 bakalářský program Fotografie na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. O V soutěži Grafika roku 2014 obdržel Cenu za serigrafii.

Speciální cenu za serigrafii převzal za Luboše Kaplana prof. Miloš Michálek od doc. Pavla Mrkuse,
děkana Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. Labem

 

 


Vydáno: 19.03.2015