Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Grafika roku 2014 - Speciální cena za počítačovou grafiku

 

Hodnocení poroty:
Sibinského digitální grafika formuluje nejednoznačnost a neklid současné existence. Rozostřené rastry, jemně se posunující tóny šedí vyzařují  vnitřní sílu a dynamiku. Runners II – Běžci, které nevidíme a přesto vnímáme jejich vypjatou situaci.Možnosti digitálních  technik jsou uplatněny nikoliv samoúčelně nebo schematicky, nýbrž zcela integrovaně  ve vztahu k vyjádřené výpovědi. Díky promyšlenému a střídmému zacházení s výrazovými prostředky vzniká psychický obraz s univerzálním přesahemMarek Sibinský, Runners II, digitální tisk, 97 x 146 cm

Marek Sibinský:
N
20.1.1974 ve Frýdku-Místku. VZ Maturoval v r. 1992 na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně (obor malba). V r. 1997 dokončil magisterské studium na katedře výtvarné tvorby PdF Ostravské univerzity v ateliéru volné a užité grafiky prof. E. Ovčáčka. Od roku 1998 zde působí jako pedagog. V roce 2006 ukončil doktorské studium na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, filii w Cieszynie, Wydział Artystyczny, Instytut Sztuki – prof. Małgorzata Łusczak. V r. 2015 habilitoval na US w Katowicach (PL) v oboru výtvarná umění - grafika.
Ve své tvorbě se zabývá grafikou, malbou a experimentálními přístupy v grafice. Své náměty zpracovává v tématických cyklech. Intenzivně se zamýšlí nad problémem mezilidské komunikace.
Kromě aktuální reflexe současné doby spojuje zájem o nejnovější tiskové technologie - především technika sítotisku, možnosti digitálního tisku, experimentální techniku, využívá rezerváže, šablon.
SV, KV Uspořádal řadu autorských výstav (např. 2007 DU Opava) a účastnil se domácích i mezinárodních kolektivních výstav a soutěží (Česká serigrafie, 1999 DU Opava; 2000 DU Zlín, GMU Hradec Králové, 2001 Štátna G, Banská Bystrica, SK; Serigrafia dall´Europa centrale / Siebdruck aus Miiteleuropa, Palais Esplanade, Merano, IT; 2011 Trójka - Janáček, Ovčáček, Sibinský. G Pryzmat Kraków, PL; 2011, 2014 Imprint Warszawa, PL; 2014 IV Miedzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej – Gdynia, PL).  O V r. 2014 obdržel cenu Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska, Gdynia, na IV Miedzynarodowe Binnale Grafiki Cyfrowej - Gdynia (PL); v soutěži Grafika roku: 2000 Cena v kat. A, 2006 a 2014 Cena za počítačovou grafiku; 2001, 2004, 2012, 2013 čestná uznání v kat. A; 2012 čestné uznání za počítačovou grafiku a 2013 za tisk z hloubky.Speciální cenu za počítačovou grafiku předává Marku Sibinskému Ing. Tomáš Trpišovský, CSc,
ředitel Institutu mikroelektronických aplikací, s.r.o.  


Vydáno: 19.03.2015