Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Grafický trh v Praze pořádal nejstarší umělecký spolek v ČR...

    

SVĚTOVÁ   PREMIÉRA  :  GRAFICKÝ  TRH  V PRAZE  POŘÁDAL  NEJSTARŠÍ  UMĚLECKÝ  SPOLEK  V  ČR
  
     Spolek českých umělců grafiků Hollar překvapil své přátele i členy novou akcí, která se konala v jeho výstavní síni na Smetanově nábřeží v Praze. Mnozí jeho členové a členky sem donesli své grafické listy, které měli zájemci možnost zakoupit za levné ceny přímo od umělce či umělkyně samotné. To samozřejmě bylo lákavé, a tak se výstavní prostory galerie na Smetanově nábřeží 9. prosince 2015 zaplnily zájemci již před zahájením prodeje. Byly tu na stolech rozloženy k výběru grafické listy všech technik-linoryty, dřevořezy, dřevoryty, suché jehly, lepty, sítotisky i litografie, také kresby, střídala se provedení barevná i černobílá, také velikosti listů. Převažoval zájem o menší komorní grafiky a o takové listy, které by bylo možno dát jako dárek.   
      Pro uměnímilovné sběratele se zde naskytla příležitost osobního rozhovoru s umělcem o technikách tisku, o přípravách k němu, také o inspiraci určitými tématy, učili se zde i rozlišovat detaily technologií, způsoby kompozice, rukopis umělce, nezřídka docházelo i k vážným filozofickým debatám mezi tvůrcem a kupujícím, což dalo večeru zvláštní charakter. Rozhodně zde nešlo o jednoduchý proces obchodování, ale o cosi zcela výjimečného a zvláštního: něco se tu odehrávalo i v lidských duších, něco je vzájemně sbližovalo a posunovalo vnímání a cítění nejen k sobě blíže, ale zároveň i výše. Dalo by se říci, že se tak začala utvářet vlastně poprvé základna pro vzájemnou komunikaci a porozumění mezi divákem a autorem (autorkou) díla.
      Dalším přínosem bylo setkání umělců samotných mezi sebou: snad poprvé se mohli poznat prostřednictvím vytvořených artefaktů a osobně navázat přátelství mezi různými generacemi: sešli se zde totiž jak nejstarší, tak nejmladší grafikové a grafičky, dokonce v několika málo případech čerství absolvent/i- ky nebo dokonce i studentky některé vysoké umělecké školy. Docházelo mezi nimi i k přátelské výměně grafických listů, a tak se  šťastně navržená akce, trvající od 17 do 19 hod., stala významným činem v programu SČUG  HOLLAR. Proto také již na místě vznikaly mezi zúčastněnými návrhy jejího opakování vícekrát do roka ke zvláštním příležitostem.
     Tím ovšem se může dobře doplňovat aktivita, kterou plánuje nové mladistvé vedení SČUG Hollar tak, aby se výstavy staly místy společenského setkání, kde by diváci měli blízko k umělcům a mohli lépe chápat jejich díla a vžívat se do jejich záměrů.
      Samozřejmě, že SČUG Hollar, který oslaví v roce 2017 již 100 let svého trvání, se snaží pro své členy i pro veřejnost dělat tradičně maximum. Udržuje ve vzorném pořádku pronajaté místnosti poblíž Národního divadla, pořádá stále výstavy, vydává k nim tiskoviny, zařizuje denní prodej grafických listů členů spolku, které má uloženy v archivech, pořádá přednášky, různá vystoupení, ale nejen to. Sdružuje již po léta Klub přátel Hollaru, umožňuje jim zájezdy za uměním, vydává pro ně informační zpravodaj, různé tiskoviny a každoročně výjimečně zpracovaný nástěnný kalendář s originálními grafickými listy významných umělců.
     Jestliže tedy zvážíme tak bohatou činnost tohoto nejstaršího uměleckého spolku u nás, musíme konstatovat, že SČUG Hollar má v uměleckém životě Prahy i okolí a také v kultuře důležitou roli společenskou i vzdělávací. Pomáhá lidem se společnými zájmy se setkávat, dává jim k tomu zázemí a mnoho příležitostí. Přibližuje jim svět umění, ukazuje různé formy uměleckých výrazů, odlišné způsoby výtvarného vidění a vyjádření, dává prostor pro rozvoj estetického vnímání a cítění nejrůznějších typů diváků, tím umožňuje rozvoj jejich fantazie, představivosti a citlivosti k vnitřnímu světu umělce i svému vlastnímu.
     Je pozoruhodné, že do řad Hollaru vstoupilo v poslední době na třicet mladých tvůrců, jejichž výstavy jistě budeme vítat jako překvapení. Spolek tak nabírá nový vítr do plachet - i když tu a tam bylo možno slyšet nebo číst výroky o konzervativismu členů Hollaru od některých zastánců současných extravagantních tendencí v umění, kteří nemají slušné řemeslo v úctě a snaží se je znevažovat, seč jim síly stačí. Není možné přehlédnout, že v síni SČUG Hollar za těch osm desítek let byla tradičně vystavována díla špičkových umělců nejen našich, ale i zahraničních, že se pořádaly skupinové výstavy Hollaru v mnoha cizích galeriích s dobrým ohlasem v médiích.
    Tradičními Festivaly komorní grafiky napomáhá Hollar šířit působení vnitřní síly umění v drobném grafickém listu, přístupném každému divákovi jak obsahem, tak formátem i cenou. Je možné, že akce SČUG Hollar se v budoucnosti ještě rozšíří o besedy se samotnými umělci či o přednášky mladých teoretiků o smyslu současného umění nebo o náměty, které vysloví sami členové Klubu přátel Hollaru nebo nově přijatí mladí umělci. Určitě se máme v příštích letech na co těšit.
                
S radostí zprávu podávají 
doc D. Puchnarová, ak.mal.
Ing Pavel Piekar, předseda SČUG HOLLAR    

Autorka fotografií: Kateřina Slezáková

 


Vydáno: 23.12.2015