Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Double Vision: Albrecht Dürer & William Kentridge

 

     

Kulturforum Berlin
20. 11. 2015 - 6. 3. 2016

Výstava Double Vision ilustruje prostřednictvím vybraných grafických děl Albrechta Dürera (1471-1528) a Williama Kentridge (nar. v roce 1955 v Johannesburgu) dvě vize grafiky, tvořící na výstavě dynamický dialog, daný rozdíly historického a kulturního prostředí v němž vznikala. Ukazují vizuální nápady a návrhy slavného německého renesančního umělce ve srovnání s dílem jednoho z nejproslulejších umělců naší doby. Těžištěm prezentace je velmi osobitý pohled obou umělců, kteří v médiu černobílé grafiky zkoumají jeho různé možnosti.
Prezentace asi 110 děl A. Dürera a W. Kentridge je tematicky rozdělena do sedmi výstavních místností, speciální expresivita černobílých děl vynikne porovnáním různých grafických technik - jako je dřevoryt a linoryt, litografie a lept, v nichž umělci tvořili. Protipólem vystaveného Dürerova díla, jehož základ tvoří portfolio tisků berlínského Kupferstichkabinettu, a které mistrně odráží hluboké politické, náboženské a sociální změny na počátku novověku je Kentridgeův kritický pohled na moderní dobu a její vlastní představu o racionální a civilizované epoše...více:
Výstava bude pokračovat ve Staatliche Kunsthalle Karlsruhe od září 2016 do 10. 8. ledna 2017. 


Obr. vlevo: A. Dürer, Rhinozeros, 1515, dřevoryt; vpravo: W. Kentridge, Shadows / Stíny, 2003, lept


Vydáno: 07.01.2016