Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Bulletin Klubu přátel Hollaru 2015

 


BULLETIN Klubu přátel Hollaru
listopad 2015

Vydává SČUG HOLLAR
pro členy KPH v nepravidelných termínech
Neprodejný tisk
Redakční rada: Markéta Kinská (tajemnice), PhDr. Blanka Stehlíková,
JUDr. Karel Kropík, Pavel Sivko
Na přední straně obálky: grafiky Aleny Antonové, Adolfa Borna a Jiřího Šalamouna
Na zadní straně obálky: grafiky Karla Hrušky, Jamese Janíčka, Borise Jirků
a Pavla Piekara
Obálka a grafická úprava: Pavel Sivko
Sazba: Miloš Jirsa
Tisk: AG TYP Tiskárna, Kostelec nad Orlicí
Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR
Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
© SČUG HOLLAR

Vydáno: 26.01.2016