Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Upozorňujeme na časopis Celebrating Print č. 2

 


Vážení přátelé,

je nám potěšením vám představit podzimní číslo publikace Celebrating Print, zaměřující se exkluzivně na uměleckou grafiku a grafickou výtvarnou praxi ve střední a východní Evropě. 

V čerstvě vytištěném čísle s grafickou úpravou od Rostislava Vaňka nabízí historička umění Julia Meszaros nahlédnutí do vývoje moderní maďarské grafiky, od narativních prací až po radikální tendence v 80. a 90. letech, kdy výtvarníci vzdorovali grafické tradici experimentováním s technologií Xeroxu a jiných zařízení. Kurátorka Barbora Kundračíková zkoumá estetickou podstatu grafiky aplikací teorie na práce Aleny Kučerové, Marie Blabolilové a Romany Rotterové, jež kontinuálně překládají své osobní zkušenosti do vstřebatelných obrazových obsahů. Toto číslo se zabývá také tendencí fantazijního umění, fenoménem, který bývá asociován s grafikou střední a východní Evropy. Historička umění Eva Trojanová se zaměřila na rozsáhlou tvorbu Vladimíra Gažoviče a jeho celoživotní "snahu poodhalit pravdu" - kombinací výtvarné imaginace a reálného poselství zakotveného v ironii a sarkasmu, hyberbole a výsměchu. Mezi snem a realitou se pohybuje také práce Kamily Štanclové, která v rozhovoru s Kateřinou Kyselicou dává náhlednout do inspirace a procesu tvorby svých čárových leptů. Pozýváme vás k četbě zápisů některých jejích snů. V rámci naší mise přiblížit grafický process a myšlení výtvarníků prezentujeme projekt Traces (Stopy) chorvatské grafičky Any Vivody, pro níž je grafický list jen jedním z výstupů komplexního grafického procesu zakotveného v matrici s potenciálem zaznamenat časové interakce s prostředím. 

>> Nahlédněte dovnitř čísla << 
 

Podzimní číslo je možné zakoupit na webové stránce www.celebratingprint.com.

Pokud byste chtěli podpořit naši misi prezentovat středoevropskou a východoevropskou grafiku, zvažte prosím zakoupení předplatného časopisu nebo inzerci v časopise


Celebrating Print je barevná publikace o grafice a grafické praxi ve střední a východní Evropě. Příspěvky kurátorů, historiků umění a profesorů grafiky prezentují moderní a současnou grafickou tvorbu z celého regionu. Celebrating Print byl založen jako informační platforma pro kurátory, historiky, sběratele a veřejnost zajímající se o toto medium. Slouží k navigaci grafickou kulturou regionu a k objevení prací současných tvůrců, kteří reflektují na bohatou grafickou tradici. Časopis byl založen v roce 2015 a vychází dvakrát ročně v anglickém jazyce jak v tištěné podobě tak v elektronickém formátu jako interaktivní pdf. Je publikován newyorským studiem KADS New York.
 

Celebrating Print

Vol.2 No.2 | USA, shipping incl.

Print edition. 80 pages (incl.cover), full color, perfect bound. For deliveries within the continental USA. Shipping & handling included. Sales tax applies to deliveries in the state of New York.

ISSN 2380-6613 
$ 30.00

 In the freshly published October issue, art historian Julia Meszaros offers a survey of modern Hungarian printmaking, which encompasses early forms of narrative works as well as the radical trends of 1980s and 1990s, when artists defied the medium’s traditions by experimenting with Xerox technology and other devices. Curator Barbora Kundracikova explores the aesthetic nature of prints in Sensing Beyond Seeing by applying theory to the works of Alena Kucerova, Marie Blabolilova and Romana Rotterova—three Czech printmakers who continuously translate their personal experiences into digestible pictorial content. The October issue also delves into the realm of fantasy art, a phenomenon typically associated with Central and Eastern European print. Art historian Eva Trojanova’s Carousels of Life focuses on the expansive oeuvre of Slovak artist Vladimir Gazovic and his “efforts to reveal the truth” by combining astute observations of reality with phantasmal motifs. Fluctuations between dreams and reality find a fixed state in the works of Kamila Stanclova, another Slovak artist interviewed by editor Katerina Kyselica. Stanclova’s line-based etchings come interlaced with sublime shapes generated by her imagination and subconscious. You are invited to read the transcribed accounts of her dreams in order to grasp the poetic side of her imagery. Croatian artist Ana Vivoda, whose project Traces is presented to shed light on the printmaking process, reflects on her interactions with the environment as she marks the matrix.


 
Více:
 

Vydáno: 22.11.2016