Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Připomínáme: XV. TRIENÁLE ČESKÉHO EX LIBRIS CHRUDIM - vyhlášená soutěž

Kabinet ex libris Památníku národního písemnictví zve k účasti na jubilejní celostátní přehlídce XV. trienále českého ex libris Chrudim 2017 prezentující současnou tvorbu ex libris vytvořenou mezi lety 2015 – 2017. Trienální kolekce vybraná odbornou porotou bude představena veřejnosti ve výstavní síni  Divadla Karla Pippicha v Chrudimi v termínech od 7. října do 5. listopadu 2017 a následně reprizována v tuzemsku či v zahraničí. Současně s výstavou bude zahájen sjezd Spolku sběratelů a přátel ex libris. Přehlídka se ponese v duchu oslav 25. výročí od doby, kdy Památník národního písemnictví po převzetí původního Kabinetu ex libris  poprvé pod svou záštitou uspořádal sedmé trienále ex libris za období 1989 – 1992.


V případě zájmu o účast prosíme o zaslání přihlášky nejpozději do 28. 2. 2017 poštou nebo e-mailem. Kolekci Vašich ex libris spolu se seznamem je nutné zaslat do 19. května 2017 na níže uvedenou adresu:

Památník národního písemnictví
Mgr. Barbora Vlášková
Strahovské nádvoří  1/132
118  38  Praha 1
tel.: 220 516 695, linka 310
e-mail: vlaskova@pamatnik-np.cz   
www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

Poštovní zásilku označte textem: „Trienále ex libris

V seznamu obesílaných ex libris je nutné uvést techniku (u počítačové uveďte tiskovou techniku, u kombinované rozepište), rozměr a rok vzniku.
Věříme, že se zúčastníte a děkujeme Vám za včasné obeslání přehlídky. Těšíme se na účast a na osobní setkání s Vámi v Chrudimi dne 7. října 2017 u příležitosti slavnostního zahájení.
Více informací o trienále naleznete v přiložených výstavních podmínkách.

Výstavní podmínky:

Přihláška:

Tisková zpráva:


Vydáno: 24.02.2017