Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Hamera Oldřich

 Oldřich Hamera

Narozen 3. 3. 1944 v Úvalech u Prahy. Malíř, grafik a tvůrce objektů. Výtvarný samouk.
Poprvé samostatně vystavoval roku 1967 v Mikrobiologickém ústavu ČSAV v Praze. Inovativními grafickými technikami a monotypem se zabývá od roku 1964 (setkání s V. Boudníkem). Strukturální matrice tvoří nejčastěji nanášením nitrolaku bez příměsí na kovovou desku, deformací kovolistu (hliníkového plechu pro ofsetový tisk) nebo aktivním grafickým procesem. Pracuje také metodou přímého otisku předmětu bez matrice. Strukturální grafiku kombinuje s klasickými grafickými technikami, koláží a trojrozměrným objektem. Tvoří i jinými originálními technikami - vrstveným monotypem a aktivním leptem, metodou na pomezí strukturální grafiky a monotypu.

(Jiří Bernard Krtička, z katalogu Fenomén drsnosti - Česká strukturální grafika. Katalog vydán k příležitosti výstavy "Od Boudníka k dnešku - Česká strukturální grafika" pořádané Nadací Hollar a SČUG Hollar ve dnech 9. 11. - 4. 12. 2016 v Galerii Hollar v Praze).

Autorské výstavy:

1967 Mikrobiologický ústav Československé akademie věd, Praha
1970 Oblastní galerie, Liberec
1979 Monotypy, Ústřední ústav geologický Československé akademie věd, Praha
1996 Duna Muzeum, Esztergom, Maďarsko
1998 Kameny, Hamera, Mácha, Suchardův dům, Nová Paka
2000 Galerie Ungula, Praha
2003 Monotypy, radnice, Frýdlant
2004 Galerie Efram, Mikulov
2006 Oldřich Hamera. K nedožitým sedmdesátinám, Palác Lucerna, Praha
2013 Oldřich Hamera. K dožitým sedmdesátinám, Galerie Ztichlá klika, Praha
2014 Grafiky Olřicha Hamery očima Bohumila Hrabala, České centrum, Mnichov, SRN
2014 Barrandien očima Oldřicha Hamery, Muzeum Českého krasu v Berouně, Beroun
2015 Vrásnění. Grafická tvorba Oldřicha Hamery, Galerie Smečky, Praha


Publikace:

Oldřich Hamera –  Monotypy, katalog výstavy v Ústředním ústavu geologickém ČSAV, Praha 1979
Eva Čapková: Oldřich Hamera, katalog výstavy v Muzeu Českého krasu, Beroun 2014
Eva Čapková: Vrásnění. Grafická tvorba Oldřicha Hamery, katalog výstavy v Galerii Smečky, Praha 2015

Více o autorovi: cs.wikipedia


Článek:
Jiří Bernard Krtička: Oldřich Hamera


Rozhovor Evy Čapkové s Oldřichem Hamerou


Dílo
:


Bez  názvu, 1973, strukturální grafika s monotypem, 220 x 155
Bez názvu,
2014, aktivní lept, 270 x 190
Kosmos, 2015, strukturální grafika, 377 x 480Spirální galexie
,
2008, strukturální grafika, 335 x 450
 

 


Vydáno: 10.01.2017