Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


ARTSEMESTR zima 2017Vernisáž: úterý 24. 1. 2017 od 19 h
Termín konání akce: 25. 1.–30. 1. 2017
Celá budova UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1
Otevřeno: denně 10–18 hodin
vstup zdarma

Čtyři měsíce intenzivní práce. Semestrální a klauzurní úkoly. Navrhování, konzultace, diskuze. A výsledek toho všeho Vám představí Artsemestr. Artsemestr, celoškolní prezentace všech ateliérů UMPRUM.

Artsemestr je pravidelná přehlídka semestrálních a klauzurních prací studentů UMPRUM, kde všichni představí výsledky svého studijního úsilí na konci každého semestru. Jeho tradice, jak ji známe nyní, začala v roce 2004 díky rozhodnutí tehdejšího rektora prof. Jiřího Pelcla. Studenti své práce vystavují v autentickém prostředí školy – ateliérech, učebnách, někdy i na chodbách.

Témat, přístupů, technik a dalších forem zpracování se nabízí nepřeberná škála. UMPRUM si klade za cíl připravovat své studenty co nejlépe pro praxi. To se odráží i v zadaných tématech a stále častější spolupráci s různými institucemi nebo výrobními firmami. V letošním semestru můžeme například jmenovat město Hradec Králové, firmy Škoda Auto a VW, Baťa, MIKOV, RIM a řadu dalších, které jsou přímo zadavateli nebo poskytují své technologie a výrobní zázemí. Studenti tak dostávají nejlepší možnost, jak se připravit pro své samostatné uplatnění.

Nejčerstvějším úspěchem UMPRUM na mezinárodním poli je ocenění SpecialMentions v YoungCreationsAward na veletrhu Heimtextil ve Frankfurtu nad Mohanem. Cenu získala studentka Ateliéru textilní tvorby Aneta Dvořáková za svůj projekt Párání – TheRipping.

 

Ateliéry a témata

Ateliér architektury  I - architektonické koncepce pro město Šluknov

Ateliér architektury II – Utopia – návrh města pro 10 milionů lidí. Pokračování testů, zda lze navrhnout utopii jako funkční a udržitelný městský organismus s výhledem do blízké budoucnosti

Ateliér architektury III - Průmysl 4.0 a potenciál v architektuře – dlouhodobý projekt, booklet k rozpracovanému tématu. Klauzurní práce - Emergentwoodfabrication - experimentální metody prototypizace a výroby ze dřeva.

Ateliér architektury IV - "Semestr na zakázku"- spolupráce s městem Hradec Králové – obnova objektu konferenčního centra Aldis v kontextu s urbanistickým plánem a historií města.

Ateliér průmyslového designu - I. ročník již tradičně řešil stylizaci přírodniny a jejího převedení do užitného předmětu, II-V. ročník zpracovával projekt pro Škoda Auto a VW na téma Fit2Digital v automobilové dopravě. Prezentace proběhla pomocí augmentované a virtuální reality a je k vidění na stránkách ateliéru.
Klauzurní práce - nová cvičební pomůcka ve spolupráci s firmou Martina Krofoně

Ateliér designu nábytku a interiéru – I. ročník „BOX“ návrh libovolného produktu / předmětu do kartonové krabice daných rozměrů, II. – V. ročník mezinárodní soutěž na téma čalouněné křeslo pro firmu RIM
Klauzurní práce – I. ročník – konferenční stolek pro firmu RIM, II-V. ročník – výstavní stánek pro firmu RIM naDesignblok 2017

Ateliér produktového designu -
Věstonická venuše - etuje a vitrína
Klauzurní práce - prvek pro sdílení knih ve veřejném prostoru 

Ateliér sochařství – volné téma

Ateliér malby – volné téma

Ateliér intermediální konfrontace – volné téma

Ateliér supermédií – volné téma

Ateliér fotografie – problematika predikce a prognóz. Vystavené práce budou povětšině zkoumat konkrétní fenomény týkající se zejména prostředí internetu a nových technologií.

Ateliér skla - "Všechno co se děje kolem žárovky" – především řešení závěsného svítidla, či světelného objektu.
Klauzurní práce  - spolupráce se společností Verreum, která se zabývá stříbřením skla a vytvářením skleněných tvarů vhodných pro tyto postupy

Ateliér keramiky aporcelánu–historické glazury
Klauzurní práce – Ornament a zločin – volná reakce na esej Adolfa Loose

Ateliér K.O.V. – užitný předmět nebo volný objekt z hliníku – spolupráce s firmou SPIRAL, spolupráce s firmou MIKOV
Klauzurní práce – Maska a její podoby

Ateliér módní tvorby – Film / Movie – studenti reagovali na vybrané ikonické filmy: TheNeverEnding Story, Orlando, Dazed and Confused, TwinPeaks, FruitOfParadise

Ateliér designu oděvu a obuvi – PersonalCoat – projekt cílený na zakázkovou tvorbu, Projekt Baťa – návrhy pánské a dámské obuvi, kdy vybrané modely budou následně vyráběny a prodávány firmou Baťa.

Ateliér textilní tvorby
- Textilní architektura – pavilon pro setkávání lidí (z konstrukce garáže)

Ateliér Ilustrace a grafiky – Barák - společný komiksový dům, příběhy z jednotlivých bytů...; odborný časopis; Raport – bohatý vzor k různorodému použití, Sbírka – nová kniha zaznamenávající metodiku sběru a třídění 
Klauzurní práce – Karkulky – různí autoři, styly a způsoby vyprávění v malém formátu

Ateliér tvorby písma a typografie
– Ateliérový pivovar – kompletní řešení od názvu, značky, grafického designu veškerého vybavení + publikace shrnující výsledky půlroční práce.
Klauzurní práce – propagace „Ateliérového pivovaru“ – neonové reklamy

Ateliér grafického designu a vizuální komunikace - Virtuální realita a její promítnutí do vizuálního stylu hororového festivalu

Ateliér filmové a televizní grafiky – loutkový film na téma strach + soubor grafik na téma Strach
Klauzurní práce – titulky pro loutkový film na téma Strach

Vystaveny budou také scény a loutky k natočeným filmům a promítáno pásmo animací, které vznikly pro projekt POKOJE v Cihelné ulici v říjnu 2016.

Grafický design a nová média – kniha vydaná k 10 letům existence ateliéru POP10 a práce související s přípravou oslav výročí; dále časopis redesignCinepur, návrh vizuálu festivalu Dvořákova Praha, vánoční výlohy pro Kosmas

 

O Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze byla založena v roce 1885. Po celou dobu své existence se řadí mezi nejkvalitnější vzdělávací instituce v zemi. Důkazem je množství úspěšných absolventů, kteří patří mezi respektované odborníky s prestiží přesahující hranice České republiky. Škola se dělí na katedry architektury, designu, volného umění, užitého umění, grafiky a katedru teorie a dějin umění. Jednotlivé katedry se dále člení na ateliéry dle své odborné specializace, vedené uznávanými osobnostmi české umělecké scény. Dvakrát do roku je škola otevřena veřejnosti při prezentacích studentských prací “Artsemestr“. Každoročně pořádá více než 15 výstavních akcí, z toho polovinu v zahraničí. Pražská UMPRUM, jako jediná východoevropská škola, figuruje v indexech prestižních evropských a světových uměleckých učilišť.


Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1


Vydáno: 17.01.2017