Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


HOLLARISTÉ MINULOSTI A PŘÍTOMNOSTI*

 
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 18
3. 2. – 19. 3. 2017

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě má již od roku svého vzniku (1965) určenu specializaci na papírový materiál, konkrétně ilustraci, kresbu a grafiku.  Sbírkový fond grafiky a ilustrace čítá v současné době dohromady přes šest a půl tisíce sbírkových předmětů, z jejichž autorů více jak polovina prošla členstvím ve Sdružení českých umělců grafiků Hollar založeném v roce 1917. Jedná se tak o nejstarší kontinuálně existující umělecký spolek. Výstavu nazvanou Hollaristé minulosti a přítomnosti, která bude v roce 2017 zahajovat výstavní program galerie a následně ve zredukované podobě také suplovat naši stálou expozici, bychom rádi věnovali předním kmenovým autorům ze sbírky grafiky, potažmo ilustrace, kteří byli či jsou členy tohoto jedinečného spolku.  Nosnou ideou výběru sbírkových předmětů bude téma „člověk a jeho svět“. 
V rámci výstavy představíme díla z našich sbírek od nejstarší – zakladatelské generace Hollaristů v čele s Janem Konůpkem, Maxem Švabinským, Františkem Tichým, Františkem Koblihou a jejich následovníků z řad nejrůznějších výtvarných směrů např. Josefa Šímu, Bohuslava Reynka, Františka Grosse, Cyrila Boudu, Kamila Lhotáka aj.  Druhou polovinu století budou zastupovat autoři generací z let šedesátých až po současnost, jako např. Ladislav Čepelák, Jaroslav Šerých, Pavel Sukdolák, Vladimír Suchánek, Zdeněk Mézl, Emilie Tomanová, Dana Puchnarová, Květa Pacovská, Mikuláš Axmann, Josef Saska, Jiří Samek a mnoho dalších.
Obsah stálé expozice bude v průběhu roku obměňován v souvislosti s ochranou vystavování papírového materiálu.
Kurátorka: Mgr. Daniela Růžičková, kurátorka sbírek GVU v Havlíčkově Brodě

 


Vydáno: 31.01.2017