Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Jiří Bernard Krtička: Havran přilétá v zimě

 

 

             

Havran přilétá v zimě
Jiří Bernard Krtička

Edgar Allan Poe: The Raven / Havran ( anglicko-česká edice, překlad V. Nezvala), vydalo nakladatelství Ve stráni, s.l. (Úvaly u Prahy), s.d. (2017), formát 310x222 mm, šest strukturálních grafik Evy Čapkové, náklad 30 výtisků


Počátkem letošního roku představilo nakladatelství manželů Krupkových nové bibliofilské vydání básně Havran od Edgara Allana Poea s ilustracemi Evy Čapkové.  Podobně jako před rokem při variantním bibliofilském vydání Máchova Máje se nakladatelství Ve stráni znovu rozhodlo pro ambiciózní projekt – vytvoření knižně i výtvarně originální podoby literárního díla, které je v české kulturní historii opakovaně a často vydáváno. Početné reedice Havrana však nejsou překvapivé, když uvážíme, že báseň se v anglické romantické literatuře těší podobně výsadnímu postavení jako Máj v literatuře české. Ostatně Poeova báseň spatřila světlo světa roku 1845, pouhých devět let po prvním vydání Máje.
    Celkový počet  českých vydání Havrana  (v překladu či originále) bude zajisté úctyhodný, jakkoli nemůže soupeřit s více než třemi stovkami vydání nejproslulejší  české romantické básně. I letmý pohled na umělecky nejhodnotnější – bibliofilské  edice ukazuje, že slavné Poeovo dílo již u nás vyšlo  s ilustračním  doprovodem mnoha významných grafiků. František Kobliha a Josef Váchal je ilustrovali dřevorytem (druhý jmenovaný přitom vydal vlastní parafrázi básně), Jan Konůpek leptem, Pavel Sukdolák barevným leptem s akvatintou, František Tichý a Jaroslav Hořánek suchou jehlou. Emanuel Ranný Jr. doprovodil anglické vydání Havrana suchou jehlou a český překlad litografií.
    V konfrontaci se zmíněnými umělci byla grafička Eva Čapková opět postavena před velkou a náročnou výzvu. Pro její zdolání zvolila, podobně jako při nedávné práci na ilustračním souboru k Máji, netradiční techniku strukturální grafiky. Samotný grafický proces si autorka tentokrát ještě ztížila volbou bílého strukturálního tisku na černý podklad. Kvalitní otisk strukturální matrice, ve kterém se neslijí a nezaniknou jemné detaily, vyžaduje při práci s bílou barvou zvláštní technologickou přípravu.  Kromě zvýšené péče při samotném tisku musela autorka nejprve nalézt optimální složení bílé tiskové barvy.
    Knihu doprovází soubor šesti strukturálních grafik, zobrazujících vesměs jako jediný motiv tělo havrana v různých pozicích v klidu i v letu. Tento výchozí figurativní námět Čapková pojednává s vysokou mírou abstraktizace a vybízí tak diváka k jeho volné asociativní interpretaci. Autorka grafik navrhla také výzdobu přední desky knihy. Předlohou byla tušová kresba s motivem letícího havrana – tentokrát ovšem v  oproštěné formě kaligrafického znaku – jejíž obrysy kresby byly zdigitalizovány a vyřezány v laserové gravírce do černého kartonu přední desky, podložené černým křídovým papírem. Výsledkem je reliéfní obraz, kde konturový výřez v matně černém kartonu vyplňuje lesklá čerň křídového papíru.  Toto minimalistické  pojetí výzdoby přední desky výrazně kontrastuje s delikátní haptickou strukturou a bohatě členitou formou grafických listů uvnitř knihy.
    Pozornost zaslouží rovněž originální knižní úprava Lubomíra Krupky a grafická úprava Rostislava Vaňka. Pro Krupkovu bibliofilskou produkci je vydání na vlastním ručně čerpaném papíře již dlouholetou tradicí. Tentokrát byl použit papír trojí  barevnosti – šedé, černé a žluté – v závislosti na určení či funkci každého listu v knižním celku. Na šedém papíře je černě vytisknut text básně v anglickém originále i v českém překladu Vítězslava Nezvala, ručně vysázený písmem Bembo Monotype. Černý papír byl určen jako podklad pro otištění bílých strukturálních grafik Evy Čapkové. Konečně žluté listy mají především funkci vakátů na začátku i konci knihy a uprostřed mezi anglickým a českým textem. Na žlutém listě je také vytisknut kolofon. Žlutý a černý papír je navíc obohacen červeným melírováním odlišného charakteru:  žlutý  obarvenou koudelí, černý fragmenty červeného hedvábí.
    Barevnou skladbu listů se manželé Krupkovi rozhodli promítnout i do vnější podoby knihy. Knižní blok svázali do desek z matně černého kartonu netradiční vazbou s viditelným šitím (bez knižního hřbetu) a vložili do ochranného pouzdra z průhledného plastu. Výsledkem je originální pojetí krásné knihy, které se vymyká i z dosavadní produkce nakladatelství Ve stráni. S dvojjazyčným textem knihy koresponduje  anglicko-český kolofon, který překvapí příznivce této bibliofilské řady absencí některých obvyklých údajů, včetně chybějícího roku vydání. Navzdory této drobné výtce je nové vydání Havrana pozoruhodnou  bibliofilií, vynikající zejména kvalitou  grafických ilustrací a originální knižní úpravou. Nedávno navázanou spolupráci nakladatelství manželů Krupkových s grafičkou Evou Čapkovou proto považuji za mimořádně šťastnou a přínosnou.

 


   

Obr. nahoře: Havran - vazba s gravírovanou výzdobou přední desky; dole: Havran - strukturální grafika Evy Čapkové


Vydáno: 21.02.2017