Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Vojtěch Aubrecht - Cesty

   
Galerie Ladislava Sutnara, Plzeň
6. duben - 6. květen 2017

Název výstavy lze vnímat ve dvou rovinách. V doslovné i symbolické. Výstava je určitou mini-retrospektivou, která představuje různorodost autorova vyjádření. Zároveň je „cesta" a to co se nalézá při ní, fyzicky přítomna ve všech vystavených cyklech.
Cesta dává krajině prostor, směr i cíl.
Cesta dominuje náš život, ovlivňuje naši trajektorii.
Jen málokdy opouštíme jinými vyšlapaný koridor.
Výstava, ačkoliv monotématická, nazírá z různých perspektiv motiv cesty a věcí s ní spjatými.
Pohrává si s divákovým vnímáním a simuluje podmínky pohybu v přirozeném prostředí.
Návštěvník je nucen vstoupit do obrazu a volit směr svých kroků.
Cesta diváka vede, jindy mu v pohybu zabraňuje překážka.
Netradiční instalace je hravá, ale není hrou.
Je exkurzem do surreálního světa, kde náš pohyb v čase a prostoru nepodléhá jasné definici.
Přitom však má své důsledky.
Otázka životnosti, dočasnosti, či neohraničené platnosti jak fotografovaného, tak samotných artefaktů, je nastolena především v instalacích, které nutně podléhají destrukci již v průběhu výstavy.

Autor představuje průřez svojí tvorbou z uplynulých let.
Příznačný je nenucený experiment, který zahrnuje různé fotografické postupy.
Digitální fotografie se prolíná s analogovým velkoformátovým záznamem.
Robustní digitální tisky střídají ručně kolorovaná díla.
Papír, plátno a štěrk se staly nosiči obrazů, které si můžete projít v Galerii Ladislava Sutnara v Plzni, od 6. 4. do 6. 5. 2017.

 


Vydáno: 04.04.2017