Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Úspěch české knihy na Mezinárodním knižním veletrhu v Boloni...

 

Ve dnech 3.–6. dubna 2017 proběhl v italské Boloni již 54. ročník mezinárodního knižního veletrhu, který je přednostně zaměřen na dětské čtenáře.

Vedle široké řady kulturních akcí, jež se odehrávají nejenom na výstavišti, ale i v řadě kulturních institucí či knihkupectví po celém městě, jsou jedním z hlavních bodů programu ceremonie a výstavy k udíleným cenám. Mezi nejprestižnější z nich patří BolognaRagazzi Award, která je udílena již od roku 1966. V kategorii knih pro děti byla v letošním roce oceněna speciálním uznáním kniha Jak se dělá galerie autorského kolektivu z Moravské galerie v Brně.

Jak se dělá galerie - publikace

Zveme vás do světa muzeí umění a galerií, kde je možné zažít nečekaná setkání a odkrýt poutavé příběhy. Zajímá vás, jak, proč a kdy galerie vznikly? K čemu všemu slouží? Kdo v nich pracuje? Co obnáší příprava výstavy? Na tyto i mnohé další otázky se snaží odpovědět nová kniha určená především dětem s názvem Jak se dělá galerie.

Ilustrace – David Böhm

Autoři textů – Ondřej Chrobák, Rostislav Koryčánek, Martin Vaněk

Počet str.: 70

Na světě je mnoho knih o umění. Často se v nich dočítáme o životě a díle slavných umělců, poznáváme díky nim konkrétní uměleckou epochu nebo umělecké hnutí. Ale jen málo knih nám osvětluje chod instituce, která všechny tyto poznatky, a samozřejmě především cenné artefakty, shromažďuje a prezentuje veřejnosti. Galerie jsou součástí každého většího města, lze je pojímat jako reprezentativní shromaždiště uměleckých sbírek, nebo jako centrum oddechu a klidu, kde může návštěvník nerušeně kontemplovat. Kniha Jak se dělá galerie by měla nejen mladým čtenářům pomoci pochopit, k čemu nám galerie a muzea vlastně slouží a zpřístupnit jim tak jejich návštěvu.

K významu a širokému záběru knihy se vyjádřil ředitel Moravské galerie Jan Press: „Zavedení volného vstupu do stálých expozic Moravské galerie v roce 2014 jsem chápal jako první krok k úspěšnému fungování instituce. O rok později proměnila Moravská galerie prostřednictvím projektu ART IS HERE Pražákův palác, původně postavený jako činžovní dům, na moderní muzeum umění. Knihu Jak se dělá galerie můžete číst jako dlouhodobou strategickou vizi Moravské galerie. Představuje nám umění jako nezastupitelnou hodnotu v životě  lidí a fungování města. Reaguje tak na palčivý problém relativně malého zájmu společnosti o galerie. Vytvoření vztahu k umění není záležitostí jedné návštěvy galerie, je o způsobu výchovy dětí ve škole, v rodině. Uvědomujeme si, že naše práce má nesmírný přínos pro veřejnost, ale současně se nám jen velmi ztěžka daří ji přesvědčit o smyslu návštěvy galerie. Proto jsme se vedle vzdělávacích programů rozhodli prostřednictvím metodického centra CENS vydat osvětovou publikaci, která je určena mladému čtenáři, zároveň však může být i metodickou příručkou pro studenty či odborníky, kteří se problematikou muzeí zabývají. Mohla by snad také přesvědčit politické spektrum, proč je dobré financovat muzea a ukázat, co všechno může kvalitní muzeum nebo galerie vyspělé společnosti nabídnout.“

Co vlastně autory vedlo k realizaci knihy o umění a galerijním provozu pro děti? Motivaci za autory osvětluje Ondřej Chrobák: „Lidé se často a priori vyhýbají textům o umění, protože je považují za nesrozumitelné a hermetické. Pokusit se popsat naší každodenní práci v galerii způsobem i jazykem, který bude přístupný pro děti, nás přinutilo opustit ‚ptydepe‘, s nímž mezi sebou komunikujeme, ale především znovu promyslet, co je smyslem naší práce. Bylo to dobrodružství.“

Kolektiv autorů se prostřednictvím této knihy pokusí objasnit mnoha lidem neznámý svět galerie. Čtenáři se dozvědí, jak galerie vlastně vznikly, kdo v nich pracuje, co jednotlivé profese obnáší, nebo jak se instaluje výstava. Kniha Jak se dělá galerie je zavede do míst, kam by se jinak nepodívali, a seznámí je s lidmi, které běžně nepotkají. Je určena především zvídavým dětem ve věku 8–12 let, ale vtipné ilustrace z pera Davida Böhma mohou zaujmout i dospělé čtenáře.

Knihu vydala Moravská galerie v Brně s finanční podporou Erste Private Banking. Realizaci knihy finančně podpořila také Fait Gallery a Ministerstvo kultury České republiky. Kniha je výstupem Centra nových strategií muzejní prezentace při Moravské galerii v Brně.

Zdroj: www.mkcr.cz


Vydáno: 18.04.2017