Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


INFORMACE UNIE VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ ČESKÉ REPUBLIKY

> > > HOLLAR – JUBILEJNÍ ROK 2017 < < <

Ke stému výročí vzniku Sdružení českých umělců grafiků Hollar připravil spolek řadu výstav v České republice i v zahraničí  (Německo, Itálie). Mezi nejvýznamnější výstavy roku patří kolektivní výstava HOLLAR DNES v Obecním domě v Praze, která souborně představí všechny současné členy sdružení a ke které vyjde stejnojmenná publikace dále výstava v Národním technickém muzeu v Praze MEZI UMĚNÍM A ŘEMESLEM : GRAFICKÉ TECHNIKY VE STOLETÉ HISTORII HOLLARU.

Mezi všemi akcemi je ojedinělá výstava Grafičanka – hudební legenda české grafiky, která byla nenápadně otevřena ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy 14. dubna 2017. Bude k zhlédnutí až do 27. srpna 2017 a v jejím průběhu se uskuteční komentovaná prohlídka výstavy (již tento čtvrtek 20. dubna od 16.30 hod.), ale zejména (opožděná) vernisáž spojená s vystoupením Grafičanky v sobotu 20. května 2017 odpoledne.


Na historii Grafičanky vzpomíná kapelník Vladimír Suchánek:

„Grafičanka vznikla v roce 1972 v neutěšené době takzvané normalizace. Malíř Kamil Lhoták tehdy pozval dva své kamarády, tedy mne - Vladimíra Suchánka (klarinet) a Jaroslava Hořánka (harmonika), abychom mu zahráli na vernisáži výstavy k jeho šedesátinám v pražské Galerii Platýz. Při další příležitosti se k nám přidal Jiří Anderle, který se dostavil s bubnem, na který štětcem napsal GRAFIČANKA. To proto, že už jsme byli tři a to už je kapela a ta se musí nějak jmenovat! Postupně pak přicházeli další hudbymilovní grafici – Jiří Slíva na kytaru, Karel Demel na pozoun. (Demel byl jediný v hudbě vzdělaný člen, my ostatní jsme byli naprostí amatéři, kteří v mládí někdy muzicírovali.) Posledním byl Jeňýk Pacák, který ukončil svou úspěšnou kariéru bubeníka v Olympicu. V Grafičance se však musel naučit na kontrabas, bicí nástroje už byly obsazeny Jiřím Anderlem.   
To vše se odehrávalo v temných normalizačních dobách  sedmdesátých let     a hudba byla pro nás vítaným uvolněním v kruhu přátel, kteří podobně jako my (Hollar byl zakázán) stáli mimo oficiální proud současné socialistické kultury. Hrávali jsme totiž výhradně jen přátelům na vernisážích, při životních jubileích či na výletech a dosáhli tak jisté obliby nebo chcete-li popularity. Hráli jsme lidové písničky  i swingovou muziku, samozřejmě bez not – a taky bez zkoušení, podle hesla „zkoušejí jenom zbabělci“!     
Mezi naše nejbližší přátele patřil vedle našeho „zakladatele“ Kamila Lhotáka   i Adolf Born, který se stal naším „teoretikem“.  Slovenského kolegu Albína Brunovského jsme jmenovali „čestným dirigentem“ a autora českých bankovek Oldřich Kulhánka „ministrem financí“ (i když dalším interním zákonem bylo hrát za všech okolností zadarmo). Pestré dění kolem Grafičanky  svým fotoaparátem neúnavně zaznamenával náš dvorní fotograf Miroslav Hucek.   
Od osmdesátých let jsme často dostávali pozvání i k společným výstavám, dokonce i do zahraničí  (Slovensko, Bulharsko, Holandsko, Německo, Rusko). Pro návštěvníky bylo bezpochyby milým překvapením, když vystavující umělci vzali na vernisáži do ruky nástroje a postarali se sami o hudební program.   
Běžela léta a odchodem na věčnost nás opustil nejprve Jaroslav Hořánek a v roce 2007 i Jeňýk Pacák, jehož ztrátou se vlastně uzavřelo dlouholeté působení  Grafičanky. Jen tu a tam jsme si ještě zahráli s klavíristou Mirkem Kořínkem z pražského divadla Ypsilon.     
Letošní stoleté výročí Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, jehož jsme všichni členy, nás přimělo k rozhodnutí, že ho oslavíme společnou výstavou. Ta by měla připomenout i pětačtyřicet let od vzniku kapely grafiků, kterou odvál čas…“

informaci připojujeme ve formátu PDF pozvánku, Tiskovou zprávu Středočeského muzea a text PhDr. Blanky Stehlíkové „O výtvarné tvorbě členů Grafičanky“.


Přehled výstav v časové posloupnosti podle http://hollar.cz/vystavni-plan/rok-grafiky-2017-vystavy-mimo-galerii-hollar/

6. 1. – 10. 2. 2017– Malé formáty / Městská galerie Beroun / kurátor Pavel Piekar
3. 2. – 19. 3. 2017 – Hollaristé minulosti a přítomnosti / Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě / kurátorka Daniela Růžičková
5. 2. – 30. 4. 2017 – Miloslav Polcar – Impressio ut Paradigma – OTISK / Kostel U Salvátora, Praha 1 / kurátorka PhDr. Vilma Hubáčková
16. 2. – 31. 3. 2017 – Grafika roku 2016, 22. Cena Vladimíra Boudníka / Clam-Gallasův palác, Praha / pořádá Nadace Hollar ve spolupráci se SČUG Hollar
14. 3. – 9. 4. 2017 – 100 let Hollaru – přehlídka tvorby autorek / Galerie Millennium, Praha / kurátor Adam Hoffmeister / vernisáž 14. 3. 2017 v 18 h
2. 4. – 11. 6. 2017 – 100leté putování Šumavou / Galerie Klatovy-Klenová / kurátor Pavel Piekar, Karel Skalický, Michal Lazorčík / vernisáž 1. 4. 2017 v 16 h
14. 4. – 25. 6. 2017 – Za tajemstvím plochy, výšky a hloubky : SČUG Hollar 1917 – 2017 / Galerie Karlovy Vary, Interaktivní galerie Becherova vila / kurátorka Božena Vachudová / vernisáž 13. 4. 2017 v 17 h
11. 4. – 31. 5. 2017 – 100 let od založení Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR / Pardubice, kurátor Lubomír Netušil
14. 4. – 27. 8. 2017 – Grafičanka – hudební legenda české grafiky / Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy / kurátor Vladimír Suchánek / vernisáž a následné Jam session přátel Grafičanky se uskuteční opožděně v sobotu 20. 5. v 15-18 h
26. 4. – 21. 5. 2017 – Kniha prostor pro grafiku – grafika inspirace pro knihu / Galerie Hollar, Praha / kurátorka PhDr. Vilma Hubáčková
7. 5. – 17. 9. 2017 – Eduard Ovčáček: Přesahy grafiky / GASK, Kutná Hora / kurátor Richard Drury
30. 5. 2017 – leden 2018 – Mezi uměním a řemeslem : Grafické techniky ve stoleté historii Hollaru / Národní technické muzeum, Praha / kurátor Jan Kavan, Pavel Pohlreich / vernisáž 30. 5. 2017, NTM
4. 6. – 9. 7. 2017 – Hudební inspirace v grafické tvorbě / Městské muzeum Bystřice pod Hostýnem / Alena Laufrová
28. 6. – 30. 9. 2017 – 100 let Hollaru – Hollaristé dnes / Městské muzeum v Holešově
29. 6. – 3. 9. 2017 – Umělci a zvířata / Galerie U Lávky, Praha – Troja / kurátor Jan Kavan
září-říjen 2017 – Známky / Poštovní muzeum v Praze / kurátor Pavel Sivku, Martin Říha
podzim 2017 – Řeč jehly a rydla / Památník národního písemnictví, Praha / kurátorka Barbora Vlášková
říjen 2017 – Vzpomínka na první republiku (ke stoletému výročí Hollaru) / Galerie La Femme, Praha / kurátor Miroslav Lipina
říjen – listopad 2017 – Rudolfinské reflexe / Gesualdo, Itálie / kurátor Pavel Piekar, Andrea Ballardini
15. 9. – 31. 12. 2017 – Hollar dnes / Obecní dům v Praze / výstavní komise
29. 11. 2017 – 7. 1. 2018 – Krajinou Šumavy / České centrum Mnichov, Německo


Zdroj: SČUG Hollar a Grafičanka (Vladimír Suchánek). Redakční úprava: Oskar Brůža
Předešlé zprávy naleznete na www.uvucr.cz/e_info/e_info_prehled.htm
Informační středisko UVU ČR, Dům umění, Malinovského nám. 2, 602 00 Brno, tel. (SMS) 606 473 074, uvucr@uvucr.cz, uvucr@seznam.cz, www.uvucr.cz, www.art-visual.cz 
R, eR, AMOT
* Nepřejete-li si tyto zprávy zasílat, vraťte tento e_mail s poznámkou „nezasílat“.


 


Vydáno: 25.04.2017