Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Městská galerie Týn nad Vltavou zve k účasti na výstavě...


Městská galerie Týn nad Vltavou a její výročí

„X a X let pod sluncem“

K VÝROČÍ

První lednový týden roku 1996 zahájila činnost Městská galerie v Týně nad Vltavou. Úvodní výstavou byla samostatná prezentace ilustrátora, kreslíře a grafika Adolfa Borna. Pro Týn nad Vltavou bylo zřízení městské galerie významnou kulturní událostí. Celých devatenáct let ji vedla kurátorka a galeristka Marie Hanušová. Začátkem roku 2016 do funkce kurátorky nastoupila Petra Svoboda Herotová. Domníváme se, že po dvaceti letech je správná chvíle k zdůraznění její dlouhé historie a kulturního významu. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli uspořádat výstavu a vydat katalog. Realizaci však plánujeme až na září příštího roku. Důvodem posunu na následující rok je symbolické propojení s dalším výročím galerie, které připadne na rok 2017 (10. výročí galerijního prostoru v domě U Zlatého slunce), a také za účelem vyšetření času pro přípravu katalogu.

KONCEPCE

K účasti na výstavě vyzýváme umělce, kteří ve vltavotýnské galerii během tohoto dlouhého období aspoň jednou vystavovali. Kolektivní výstava je založena na dvou jednoduchých principech. Výtvarný umělec se jednak účastní příspěvkem na výstavu v podobě dvojrozměrného díla formátu A5, tedy ve velikosti větší poštovní obálky, a zároveň své dílo zasílá poštou. Výstava tak bude jakousi prezentací „dopisů“ galerii. Obsah a technika díla závisí na autorovi.
Korespondenční koncept výstavy má umožnit představit v galerii co největší počet autorů, kteří v naší galerii vystavovali. Vystavující přitom jsou postaveni před stejný úkol, což mezi nimi vytváří jistý druh rovnosti. Všichni v uplynulých dvaceti letech přispěli k úrovni kulturního života v Týně nad Vltavou, a tak bychom byli rádi, kdyby co nejvíce z nich bylo připomenuto novým uměleckým dílem. V neposlední řadě budou jejich příspěvky jakýmsi „korespondenčním blahopřáním galerii“, třebaže toto vůbec neznamená, že bychom očekávali umělecká díla typu „gratulace“. Výstava má umělcům nabídnout možnost uvážit, co lze výtvarnými prostředky vyslovit na omezeném formátu a jak se lze postavit k nepředvídatelným sousedstvím s kolegy různorodého zaměření a věku.

Výstava bude prodejní. V souladu s pravidly naší organizace bude tedy k autorské ceně přičteno 35% jako provize pro MCKV. V případě prodeje díla bude po ukončení výstavy a vyúčtování autorovi/autorce vyplacena částka za dílo, kterou stanovil/a ve smlouvě o prodeji.

OSLOVENÝM UMĚLCŮM

Výstava se uskuteční v termínu září-říjen 2017. Vaše příspěvky bychom však kvůli prezentaci v katalogu potřebovali obdržet nejpozději do února 2017. V první řadě však prosíme o informaci, že se naší výstavy účastníte.

UPOZORNĚNÍ

Rozměrem A5 se myslí celkový rozměr díla, to znamená, že v případě grafického listu bude mít tento rozměr tiskový papír. Prosíme, k dílu přiložte také své kontaktní údaje, především zpáteční adresu a telefon!

Předem děkujeme, že k naší výzvě přistoupíte s co největší otevřeností. Uvědomujeme si omezení, které vyplývá ze zadání formátu. Kromě důvodů uvedených výše je to také koncipování instalace jako průvodní výstavy k vydání výročního katalogu (design výstavy a jejich prvků bude tvořen ve spolupráci s designérem katalogu). Každému dílu bude věnována patřičná pozornost, aby vyniklo samostatně. Věříme, že výstava nejenže řádně připomene dvacet let existence galerie, ale že její vernisáž bude příležitostí k ojedinělému setkání výtvarných umělců, a to včetně její dlouholeté kurátorky.

 

MgA. Petra Svoboda Herotová

Městská galerie Týn nad Vltavou

Dům U Zlatého slunce, náměstí Míru 37

galerie@kultura.tnv.cz, www.kulturatyn.cz

Tel.: 385 772

Vydáno: 02.05.2017