Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


HATAI*

 
Galerie kritiků, Palác Adria, Jungmannova 31/36, Praha 1
11. 5. - 4. 6. 2017


"Vernisáž výstavy současné japonské kaligrafie HATAI v Galerii kritiků v Paláci Adria probíhala nezvyklým způsobem. Po představení japonských kaligrafů došlo k praktickým ukázkám čtyř umělkyň se slovním vysvětlování jednotlivých symbolů a následným razítkováním hotových děl."
(Autor fotografií a textu: Josef Spurný)


 

Výstava současné japonské kaliografie „HATAI“, Galerie kritiků, Palác Adria v Praze, 11. 5. 2017 – 2.6. 2017, Tisková zpráva:
Typ kaligrafie, nazvané „hatai-sho“, označuje vysoce kreativní a individualistický styl  tradičního asijského umění, doslova překládaný jako „destrukce či dekonstrukce písma“. Vyjadřuje poučení starobylým piktografickým stylem psaní čínských a japonských znaků v několika vývojových historických formách a jejich morfologii poté, co byly uvedeny  s buddhismem a čínskou kulturou v 6. století do Japonska a prošly postupně formální redukcí složitého tvaru. V tomto smyslu se kaligrafické nápisy stylu „hatai“ zakládají na analýze tvaru a jeho jednotlivých grafických prvků, jež utvářejí slovní význam a připomínají také obrázek či ilustraci ve vztahu k významu slova, piktograficky vyjadřovaného znakem. Ten v sobě může zahrnovat i několik významů pojmu a různé možnosti jeho rukopisné podoby. V novější stylizované podobě spojuje písmo „hatai“ ve vyjádření významového přepisu znaku i dvě původní abecedy, jež se vyvinuly ve starém Japonsku v období Heian, především za účelem fonetického zapsání hovorové japonštiny. V kombinaci s čínskými znaky jim byla ponechána nakonec jen partikulární gramatická funkce, s omezenou vyjadřovací možností významu pojmu.
Svitkové kaligrafie úzkého „nudlového“ stylu (běžných 50-60 cm šíře) jsou pojaté dekorativně a oblíbené i u mladé japonské generace. Na výstavu se počítá s 46 ukázkami děl skupiny vybraných umělců, jež doprovodí výstavu ukázkovým workshopem, přednáškou a besedou. Jsou členy tvůrčí dílny Toyo Shodo Geijutsu Gakkai (Oriental Calligraphy Art Association) a asociace, jež byla založena v Tokiu v roce 1955 mistrem Chikuho Matsumoto, který na Tokijské státní akademii výtvarného umění se věnoval novým formám kaligrafie i pedagogicky, ve spolupráci s čínskými a korejskými mistry. Asociace dnes vydává měsíčník s názvem Hoen, prostřednictvím něhož informuje veřejnost o svých aktivitách a tvůrčích výsledcích. Pražská výstava následuje po prezentaci umění „hatai“ v americkém Cincinnati a polské Toruni, obdržela i několik ocenění na asijském kontinentu, především v Číně a Koreji.
Rok 2017 představuje významné výročí v mezinárodním kontextu česko-japonských vztahů. Česká republika a Japonsko si připomínají 60. výročí obnovení diplomatických vztahů po 2. světové válce. Cílem české strany je realizace celoročního programu prezentace české kultury v Japonsku s propagací českého umění, klasického i současného pod hlavičkou „Roku české kultury“, reprezentovaného v Tokiu hlavně výstavou Slovanské Epopeje Alfonse Muchy, stejně jako v Čechách se oslavuje „Rok japonské kultury“. Vzhledem k velkému zájmu kulturní veřejnosti má uvedení různých forem této kulturní spolupráce značný účinek na vizualizaci české kultury a rozvoj bilaterálních policko-ekonomických styků. Výstava „HATAI“ se koná v návaznosti na rok 2014, kdy Galerie kritiků zahájila spolupráci s japonskou nadací Historical Relics and Culture International Service (president p.Shinkichi Okada), jež se věnuje mezinárodní prezentaci japonského umění a výtvarné kultury ve světě. Spolupráce byla zahájena úspěšnou výstavou „Shibori – Vlákno a prostor“, jež v Praze představila zajímavým způsobem instalaci obrazových svitků 40 renomovaných umělkyň japonského „aizome“, prací s textilním vláknem, barveného indigem a batikovaného různými vzory na způsob ornamentu či kaligrafických znaků. Letos Nadace nabízí dvojvýstavu, zaměřenou nejen na umění současné japonské kaligrafie „HATAI“, ale také na akvarel, nazvanou „FUJI“, část I. květen-červen 2017 a část II. – srpen-září 2017.
Zakladatel kaligrafického stylu Hatai a její asociace, vlastním jménem Iwasuke Matsumoto, známý pod pseudonymem Chikuho Matsumoto, byl absolventem Tokijské výtvarné akademie a ve spolupráci s čínskými a korejskými pedagogy vydal v Japonsku i první publikaci o Hatai pod názvem „Úvod do stylu kaligrafie Hatai“ (Hataisho no susume) z nakladatelství Nichiho Publishing. Za svého života získal mnohá ocenění ve spřátelených asijských zemích. Současný prezident a mluvčí asociace prof. Ujo Matsumoto, jenž je kurátorem této výstavy, je jeho synem, přednášející paní Kyokuho Ota je vystavující umělkyní a členkou asociace.
Dějiny kaligrafie se v Číně vyvíjely po dobu čtyř tisíciletí a prošly základními stylovými proměnami od tzv. razítkového stylu přes tzv. regulérní a úřední styl, po různé varianty tzv. běžné kurzívy pro rukopisný záznam i tisk. V Japonsku je vývoj kaligrafie v souvislosti s uvedením buddhismu a čínské kultury do země mnohem kratší, avšak její hlavní stylové formy zvané shotai se ustálily během období Eda v morfologii písma tzv. Edomomoji, zhruba v sedmi hlavních stylových variantách se specifickým vymezením svého použití. Za nejrozšířenější způsob čínských znaků v Číně, Koreji i Japonsku je považován od středověku tzv. regulérní styl období dynastie Ming, v Japonsku zvaný Minchó, jako standardní styl psaní, s nímž se setkáváme dodnes. Jeho specifickou formální úpravou vznikl ještě tzv. hranatý styl znaků Gothic, běžný pro různé oficiální a úřední způsoby použití. Důraz, kladený na styl Hatai, se zakládá na rozkládání formálně uzavřených znaků a jimi vyjadřovaných významů, pomocí kombinování různých stylů psaní a spojení znakového písma s oběma japonskými abecedami. Otvírá se jím nový poetický a obrazový prostor pro tvůrčí vyjádření kaligrafie, víceméně pojímané abstraktně, zachovávající však význam původní inspirace.
 

 


Vydáno: 16.05.2017