Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Cena Českého výboru ICOM pro Památník národního písemnictví*

 

„Havel—Prigov a česká experimentální tvorba“

Impulzem pro vznik výstavy bylo připomenutí díla Václava Havla u příležitosti 80. výročí jeho narození a zároveň představení tvorby světového umělce, Havlova vrstevníka a významného představitele moskevského konceptualismu Dmitrije Prigova.
Koncepce výstavy na pomezí literatury a výtvarného umění zasadila Havlovy Antikódy do překvapivé souvislosti s dílem Stichogrammy Dmitrije Prigova, který v sedmdesátých letech užíval podobných postupů jako Havel, ačkoliv se Prigovovo rozsáhlé dílo celkově ubíralo jiným směrem a mezi oběma autory a uměleckými kontexty neexistovaly přímé vazby. Expozice zároveň uvedla tvorbu obou umělců do vztahu se silnou českou tradicí vizuální poezie a experimentálního umění. V novém světle se tak ocitla tvorba Zdeňka
Barborky, Vladimíra Burdy, Dalibora Chatrného, Emila Juliše, Miloše Korečka, Karla Miloty a Ladislava Nebeského. Zatímco u každého z českých autorů byl vystaven některý z jeho charakteristických projektů, u Prigova byl kladen důraz na různé druhy zacházení se slovem: přemalované stránky sovětských novin, slovesné objekty, básnické performance, výzvy adresované občanům intervenující do veřejného prostranství a fantomní instalace.
Výstavu „Havel—Prigov a česká experimentální tvorba“ připravil mezinárodní kurátorský tým – slavistka Sabine Haensgen, teoretik kultury a umění Tomáš Glanc a literární historik Petr Kotyk.
Výstava probíhala v pražském letohrádku Hvězda od 17. června do 31. října 2016 ve spolupráci Památníku národního písemnictví s Knihovnou Václava Havla a Dmitri Prigov Foundation.

Více o výstavě:


Vydáno: 23.05.2017