Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Akademie Institutu umění 2017 - výzva k účasti

 

 

Akademie Institutu umění 2017 - VÝZVA K ÚČASTI

Vážení,

dovolte nám Vás, jakožto odběratele newsletteru Culturenet, upozornit na termín uzávěrky druhého ročníku Akademie Institutu umění, který je již 31. května. Zveme všechny neziskové kulturní organizace k její účasti.

Po zkušenostech z pilotního ročníku v loňském roce otevírá Institut umění – Divadelní ústav další ročník Akademie Institutu umění, který se uskuteční v Praze na podzim 2017. Vzdělávací program pro kulturní manažery nabídne sedm workshopů se špičkovými lektory zaměřených na klíčové dovednosti – kreativní myšlení, strategické plánování, projektové řízení, branding, obsahové strategie a fundraising.

Program je určen pro vedoucí manažery a odborné pracovníky dvanácti veřejných a neziskových kulturních organizací. Každá organizace může nominovat až dva účastníky: hlavního manažera + specialistu či kolegu pro dané téma. Hlavní manažer se zavazuje účastnit se všech akcí programu.

Cílem Akademie Institutu umění je rozvíjet klíčové kompetence kulturních pracovníků. Současné trendy práce s publikem, zvyšující se konkurenceschopnost v nabídce kulturních služeb, měnící se zaměření velkých veřejných institucí a nové technologie představují náročnou výzvu pro řízení kulturních organizací všech typů (příspěvkových i neziskových). Pro zvýšení profesionalizace je proto zapotřebí, aby kulturní manažeři sledovali nové trendy, příklady dobré praxe a nástroje zvyšující jejich odbornost. Celoživotní vzdělávání v kultuře je např. v porovnání se sociálním sektorem nedoceněné a nedostatečně rozvinuté. Tuto skutečnost potvrdila i analýza potřeb napříč kulturními odvětvími, která byla realizována v rámci výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR.

·         Více informací a program Akademie Institutu umění 2017 najdete zde.

·         Přihlášku vyplňte na https://goo.gl/forms/5o0zEFgswY2XcCRm2 

·         Termín uzávěrky je 31. května 2017.

 

Kontakt: Táňa Švehlová, T 734 445 137, E tana.svehlova@divadlo.cz

 


Vydáno: 23.05.2017