Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


ARTSEMESTR léto 2017

 

ARTSEMESTR  léto 2017
Vernisáž: úterý 6. 6. 2017 od 19 h (s Artsemestrem bude zároveň zahájena výstava Jaroslav Benda v Galerii UM)
Termín konání akce: 7. 6.– 10. 6. 2017
Lokalita: Celá budova UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1
Otevřeno: denně 10–18 hodin,
10. 6. v rámci Pražské muzejní noci až do 01 hodiny

vstup zdarma


Vlastní módní a designérské značky, návrhy městského elektrobusu, projekty dané spoluprací s vybranými výrobci nebo prostor pro vlastní témata. To, a mnoho dalšího představí studenti UMPRUM na pravidelné celoškolní přehlídce klauzurních a semestrálních prací Artsemestr léto 2017.
Stalo se již neměnnou tradicí školy, že dvakrát do roka, vždy na konci semestru, se UMPRUM otevře na několik dní veřejnosti a představí, čím se studenti v daném pololetí zabývali. Stejně, jak je pestré zaměření jednotlivých ateliérů, je i různorodé zaměření jednotlivých témat. Kromě spolupráce s výrobci zde dochází i ke kontaktu mezi jednotlivými ateliéry, kdy grafické ateliéry pracují s designéry, či ateliéry architektury s užitým uměním.
„Kooperace mezi jednotlivými obory a znalost metod práce při tvorbě a propagaci produktuje nezbytným základem pro samostatnou praxi našich studentů. To, že jednotlivé ateliéry nefungují jako uzavřené jednotky, je ideálním prostředím pro navázání prvních mezioborových kontaktů“, vysvětluje přidanou hodnotu společných projektů různých ateliérůprorektor pro vnější vztahy a mezinárodní spolupráci Jiří Pelcl.
Po dobu pěti dnů si návštěvníci mohou prohlédnout expozice ve všech ateliérech a vybraných učebnách UMPRUM. V sobotu 10. června jim navíc bude škola v rámci Pražské muzejní noci otevřena až do 1 hodiny ranní a pro návštěvníky se chystá i doprovodný program.

Ateliéry a témata
Ateliér architektury  I–„Zmizelé obce Fukov“ - řešení architektonické otázky, jak se vyrovnat s pozůstatky zbořeného kostela, hřbitova i celé obce. Výsledkem může být památník, krajinná úloha nebo i návrh nové obce.
Ateliér architektury II –„Přežití“ – téma přežití a udržitelnosti, řešení pro tři extrémní situace a různě velké skupiny lidí – za polárním kruhem, v Africe na cca 20 rovnoběžce a bolívijské džungli. Projekt zdokumentuje různá měřítka, různé přístupy i psychickou a fyzickou námahu života.
Ateliér architektury III–Architektury 0,4 – čtvrtá průmyslová revoluce a její implikace na architekturu;
bezkontaktní automyčka – spolupráce s firmou Waspoint;
práce pro 2. kolo soutěže na pavilon v bytovém komplexu v Bratislavě
Ateliér architektury IV–„Chybění“ – hledání zmizelých míst spojených se sakrální architekturou, znovuobjevení místa, připomenutí původního významu či nalezení nové funkce
Ateliér průmyslového designu – I. ročník – sochařský projekt – studium emočních typů člověka a ztvárnění pomocí tvarů, II. – V. ročník řešení  HMI, MMI, autonomita vozu a interiér pro automobil blízké budoucnosti pro Škoda Auto (řešení ve spolupráci a Ateliérem grafického designu a vizuální komunikace)
Klauzurní práce - I. ročník – téma spojené se soutěží Desall – navržení nové podoby zahradního náčiní; II – V. ročník – návrh městského elektrobusu ve spolupráci se Škoda Electric
Ateliér designu nábytku a interiéru – návrh bytu ve spolupráci s firmou FLOS; využití  potenciálu recyklovaného stavebního materiálu – návrh produktu z materiálu PACKWALL
Klauzurní práce: Archeologický nález v roce 3017, návrh a výroba produktu, který může být nalezen za 1000 let
Ateliér produktového designu–spolupráce s firmou Tvarmetal – vytvoření dceřiné společnosti, nové značky a jejích produktů s využitím dostupných technologií Tvarmetalu
Klauzurní práce:„Nový začátek“ – spolupráce s firmou KomaModular – řešení interiérů modulárních staveb pro střednědobý pobyt více osob
Ateliér sochařství – projekt „Land Art. CommonLand“;
představení různých angažovaných občanských i studentských iniciativ, které mají blízko k názorům a postojům studentů ateliéru
Klauzurní práce: volné téma (klauzurní práce budou vystaveny v Ateliéru intermediální tvorby II na AVU)
Ateliér malby – volné téma
Ateliér intermediální konfrontace – volné téma
Ateliér supermédií – volné téma
Ateliér fotografie– inspirace filmem HarunaFarockihoStillLife z roku 1997. Zaměřeno na kameru jako nástroj
Klauzurní práce: volné téma
Ateliér skla–Karafa na kohoutkovou vodu pro firmu Veolia
Klauzurní práce:„Fiore– Květina“
Ateliér keramiky aporcelánu– čajový set ve spolupráci s TeaMountain
Klauzurní téma: inspirace různými tématy a podněty, např. Technologie a techniky, Co jsou současné trendy, Budoucnost keramiky - Kompozity a nové materiálya další
Ateliér K.O.V. – produkt do ateliérového designshopu – zpracování výrobku včetně loga, obalu, návodu použití… škála zahrnuje předměty od potřeb do domácnosti po artefakty s etickým a ekologickým posláním
Ateliér módní tvorby – „Film“ – nositelná autorská kolekce, která je interpretací a inspirací vybraných filmových titulů
Ateliér designu oděvu a obuvi –„Real FashionFor Real People“ – založení butiku, značky pro specifického zákazníka z určité věkové skupiny a sociální vrstvy, každá kolekce čítá 6 modelů
Ateliér textilní tvorby–„Textilní kolekce 2018“ – příprava textilní kolekce pro rok 2018 včetně přesného popisu trendů a návodu jak s nimi dále pracovat
Ateliér Ilustrace a grafiky –komiksový sborník „Dům“ - podivné příběhy z jednoho nuselského baráku...;
„Pozorovaný“ - špionážní kresby zachycující život buněk jedné nejmenované instituce...;
„Tour de“ -  výsledky desetidenního putování českou krajinou
„Host“ - konkrétní ilustrace pro jeden tradiční časopis v moderní úpravě;
„Výborný časopis“ - ateliérový časopis věnující se komiksu, ilustraci, kresbě s přesahy do společenských témat. Vzácné rozhovory, běžné recenze, exkluzivní doporučení...
Ateliér tvorby písma a typografie – Studie orientačního systému pro novou technologickou budovu UMPRUM v Mikulandské ulici
Klauzurní práce:realizace nejméně tří prvků navrženého systému v materiálu
Ateliér grafického designu a vizuální komunikace–„Kniha 21“ - digitalizace vybraných knih z knihovny UMPRUM a reflexe vývoje knihy, její formy a smyslu v dnešním světě; „User experiencepoloautomonmích aut Škoda pro rok 2022“ - zadání bylo zpracováváno v týmech se studenty Ateliéru průmyslového desi

Vydáno: 06.06.2017