Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Cena Věry Jirousové - V. ročník

Cena Věry Jirousové pro začínající a etablované kritiky výtvarného umění otevírá jubilejní 5. ročník.

Cílem ceny určené mladým a již etablovaným kritikům výtvarného umění je zviditelnit obor a poukázat na práci autorů, jejichž práce je pro oblast umělecké kritiky dlouhodobým přínosem. Současně chce CVJ podporovat začínající autory a pomoci jim při hledání prvních příležitostí pro publikaci jejich textů.

Možnost nominovat do kategorie etablovaných kritiků je otevřena široké veřejnosti.
 Nominaci zasílejte na E info@cenavj.cz, do předmětu napište "NOMINACE CVJ 17".

 Pro přihlášení konkrétních textů do kategorie začínajících kritiků výtvarného umění prosím zasílejte své anonymizované texty, nepublikované či publikované (ale PŘED zásahem redaktora/editora) o délce 3 000–6 000 znaků (vč. mezer), ve formátu doc/docx/txt, spolu s krátkým životopisem na E info@cenavj.cz a do předmětu uveďte "PŘIHLÁŠKA CVJ 17".

Uzávěrka pro přihlášení textů i nominace je 30. 7. 2017. Slavnostní ceremoniál spojený s vyhlašováním a předáváním ocenění proběhne na podzim 2017.

 V porotě letošního jubilejního ročníku zasedne kritik a kurátor Jiří Ptáček, laureát v kategorii etablovaných kritiků a za přínos oboru z roku 2015, podruhé bude přihlášené texty hodnotit malířka Lenka Vítková. Nově v porotě zasedne filmový recenzent a kritik Kamil Fila a dlouholetá spolupracovnice CVJ, redaktorka časopisu Art+Antiques a kurátorka Anežka Bartlová, laureátka Ceny Věry Jirousové pro mladé kritiky umění z roku 2014. Posledním porotcem je František Zachoval jakožto zástupce partnera CVJ, jímž jsou i letos Česká centra.

 Kategorie začínajících (emerging) kritiků není věkově omezena. Podle podmínek soutěže rozhoduje každý z účastníků sám, zda se do této kategorie přihlásí. Podmínka přihlásit do soutěže jeden konkrétní autorský text, publikovaný či dosud nepublikovaný, zůstává nezměněna. Výslovně je však definováno, že v případě přihlášení již publikovaného textu musí být text před editorskou úpravou.

Vítězové ocenění získají umělecky ztvárněnou cenu, roční předplatné časopisů Art Review, Art+Antiques, FlashArt CZ/SK, Fotograf Magazine a blogu jestevetsikritik.cz. Vítěz v kategorii začínajících kritiků získá navíc residenční pobyt (pět dní včetně dopravy a diet) v jednom ze středoevropských Českých center. Vítěz kategorie etablovaných kritiků získá poukázku na nákup knih Walter König Buchhandlung a podporu v rámci publikační a a badatelské činnosti.

I pro letošní ročník chystáme doprovodný program v podobě jednodenního workshopu s tématem manifest současné kritiky a další akce ve spolupráci se zahraničními partnery. K jubilejnímu ročníku bude také vydán katalog.
 
Více:

Vydáno: 25.07.2017