Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Culturenet - nové zprávy

Aktuality webu Culturenet.cz č. 38/2017 – více informací: www.culturenet.cz

Granty/stipendia

http://www.culturenet.cz/res/images/email/arrow-right-red-white.png

http://www.culturenet.cz/res/images/email/heading-bullet.png

MK ČR - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO) - výzva na rok 2018

www.mkcr.cz, 27. září 2017

Samostatné oddělení ochrany kulturních statků Ministerstva kultury vyhlašuje pro rok 2018 výběrová dotační řízení v podprogramech ISO/A – Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami, ISO/B – Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví a ISO/D – Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí.

http://www.culturenet.cz/res/images/email/border-white-gray.jpg

http://www.culturenet.cz/res/images/email/heading-bullet.png

MK ČR - podpora významných kulturních aktivit církví a náboženských společností - výzva na r. 2018

www.mkcr.cz, 25. září 2017

Předmětem projektů mohou být buď jednorázové akce (např. koncert, výstava, setkání na poutních místech), nebo činnosti (např. koncertní cykly, pravidelná setkání duchovně-kulturního charakteru), které zvyšují informovanost a zájem o náboženskou oblast vymezenou činností registrovaných církví a náboženských společností. Projekty na akce investičního charakteru nebudou do konkurzu zařazeny.

http://www.culturenet.cz/res/images/email/border-white-gray.jpg

http://www.culturenet.cz/res/images/email/heading-bullet.png

MK ČR - podpora rozvoje náboženských a nábožensko-kulturních aktivit spolků - výzva na r. 2018

www.mkcr.cz, 25. září 2017

Předmětem projektů mohou být buď jednorázové akce (např. koncert, výstava, setkání na poutních místech), nebo činnosti (např. koncertní cykly, pravidelná setkání duchovně-kulturního charakteru), které zvyšují informovanost a zájem o náboženskou oblast vymezenou činností registrovaných církví a náboženských společností. Projekty na akce investičního charakteru nebudou do konkurzu zařazeny.

http://www.culturenet.cz/res/images/email/border-white-gray.jpg

http://www.culturenet.cz/res/images/email/heading-bullet.png

Ústecká komunitní nadace - Fond Air Products - výzva v r. 2017

http://nno.ecn.cz/, 25. září 2017

Ústecká komunitní nadace ve spolupráci s Fondem AIR PRODUCTS pro Litvínov vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek na projekty, jejichž cílem je přispívat ke zlepšování podmínek života v Litvínově a okolí prostřednictvím veřejně prospěšných aktivit nevládních neziskových organizací.

http://www.culturenet.cz/res/images/email/border-white-gray.jpg

http://www.culturenet.cz/res/images/email/heading-bullet.png

Nadační fond nezávislé žurnalistiky - grantová výzva v r. 2017

www.nfnz.cz, 22. září 2017

NFNZ (Nadační fond nezávislé žurnalistiky) vyhlašuje grantovou výzvu, jejímž cílem je přispět k zajištění a šíření svobodných, názorově pluralitních a společensky důležitých informací, které ctí a obhajují principy liberální demokracie. Granty jsou určeny na oblast domácí investigativní a analytické žurnalistiky.

http://www.culturenet.cz/res/images/email/border-white-gray.jpg

http://www.culturenet.cz/res/images/email/heading-bullet.png

Dotační program na podporu projektů k 100. výročí vzniku ČSR a k připomenutí význam. výročí r. 2018

Magistrát města Plzně, 22. září 2017

Statutární město Plzeň vyhlásilo Dotační program na podporu uměleckých a kulturních projektů k 100. výročí vzniku Československa a k připomenutí dalších významných výročí v roce 2018.

Rezidence

http://www.culturenet.cz/res/images/email/arrow-right-red-white.png

http://www.culturenet.cz/res/images/email/heading-bullet.png

České literární centrum - jarní (2018) rezidenční pobyty v Praze a Brně

www.czechlit.cz, 27. září 2017

Moravská zemská knihovna v Brně, sekce České literární centrum, vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční pobyty v Praze a v Brně na jaře 2018 (březen až červen). Rezidence v období od března do června 2018 jsou určeny překladatelům z češtiny a bohemistům. V rámci zvláštního programu jsou zváni zahraniční autoři.

http://www.culturenet.cz/res/images/email/border-white-gray.jpg

http://www.culturenet.cz/res/images/email/heading-bullet.png

Rezidence v Lublani pro spisovatele a překladatele - výzva

Rezidenční pobyt potrvá 4 týdny a proběhne v Dane Zajc Writers’ Studio v slovinské Lublani. Pozváno pro tento ročník bude nejvíce 12 autorů. Rezidence zahrnuje cestovné, ubytování, pojištění a další. Hlásit se mohou jen spisovatelé či překladatelé s aspoň již dvěma vydanými díly. Překladatelé dále musí překládat ze slovinsštiny do cizího jazyka. Upřednostněny budou návrhy, které svou činností podpoří slovinskou literaturu na mezinárodní scéně.

http://www.culturenet.cz/res/images/email/border-white-gray.jpg

http://www.culturenet.cz/res/images/email/heading-bullet.png

Plzeň - Dotační program na podporu umělců v rámci rezidenčních pobytů pro rok 2018

Magistrát města Plzně, 22. září 2017

Statutární město Plzeň v souladu s usnesením Rady města Plzně č. 959 ze dne 21. 9. 2017 a Programem rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2009–2019 vyhlašuje Dotační program na podporu umělců v rámci rezidenčních pobytů na území Plzně pro r. 2018.

Příležitosti

http://www.culturenet.cz/res/images/email/arrow-right-red-white.png

http://www.culturenet.cz/res/images/email/heading-bullet.png

Jiné vize CZ - výzva soutěže českých pohyblivých obrazů filmu a videa

PAF, 27. září 2017

Přehlídka filmové animace a současného umění vyzývá autory k zasílání audiovizuálních děl do 11. ročníku soutěže Jiné vize CZ.

http://www.culturenet.cz/res/images/email/border-white-gray.jpg

http://www.culturenet.cz/res/images/email/heading-bullet.png

Jiné vize SK - výzva soutěže slovenských pohyblivých obrazů filmu a videa

PAF, 27. září 2017

Cieľom súťaže a kurátorského výberu Iných vízií (tento rok vyberá Eva Filová) je sprístupniť a oceniť práce profesionálov i amatérov, ktoré prenikajú výtvarnou a filmovou scénou. Kurátorský aspekt je dôležitý pre dlhodobý zámer mapovania tvorby.

http://www.culturenet.cz/res/images/email/border-white-gray.jpg

http://www.culturenet.cz/res/images/email/heading-bullet.png

Výzva pro mladé umělce či soubory žánru pohybového či tanečního divadla

ProFitArt, 27. září 2017

Výzva pro mladé umělce či soubory žánru pohybového či tanečního divadla – staňte se součástí „Týdne divadla Pro 64 U Hradeb.

http://www.culturenet.cz/res/images/email/border-white-gray.jpg

http://www.culturenet.cz/res/images/email/heading-bullet.png

Filmové muzeum NaFilM hledá prostory!

NaFilM, 26. září 2017

Filmové muzeum NaFilM, které momentálně sídlí v Paláci Chicago na Národní třídě, hledá prostory v Praze, kde by se mohla expozice i další filmově-vzdělávací aktivity rozšířit.

http://www.culturenet.cz/res/images/email/border-white-gray.jpg

http://www.culturenet.cz/res/images/email/heading-bullet.png

Tripolis (Řecko) hledá partnery na kulturní projekt spolupracující mezi urbánními a rurálními oblast

ProgramCulture.cz, 25. září 2017

Tripolis představuje správní celek s menší urbánní plochou (městem) a rurálním okolím. Zajímá se partnerství v kulturních projektech, jejichž tématy je například zaměstnanost a dovednosti v lokální ekonomice, celoživotní vzdělávání, cirkulární ekonomika atd. Uzávěrka stanovena prosinec 2017.

http://www.culturenet.cz/res/images/email/border-white-gray.jpg