Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Kolokvium k XV. trienále českého ex libris Chrudim 2017*

 

XV. Trienále českého ex libris

Výstava trienální kolekce vybraná odbornou porotou byla představena veřejnosti ve výstavní síni Divadla Karla Pippicha v Chrudimi (7/10/2017 – 5/11/2017) a následně bude reprízována v tuzemsku i v zahraničí. DO JUBILEJNÍHO XV. TRIENÁLE ČESKÉHO EX LIBRIS SE PŘIHLÁSILO 121 UMĚLCŮ Z ŘAD PROFESIONÁLŮ A STUDENTŮ

Letošní přehlídka byla výjimečná – byla oslavou XV. ročníku Trienále českého ex libris, které vzniklo před třiačtyřiceti lety. Trienále českého ex libris 2017 nabídlo možnost sledovat vývoj a současné postupy v oblasti grafických technik a proměny uměleckých tendencí na příkladu prací vytvořených v letech 2015 až 2017.
Umělci se budou ucházet o jednu z následujících cen: Grand Prix, Cenu za přínos českému ex libris, Cenu XV. Trienále českého ex libris, Cenu hejtmana Pardubického kraje, Cenu města Chrudim, Cenu Spolku sběratelů a přátel ex libris a o ceny ve studentské kategorii – Cenu Památníku národního písemnictví a Cenu XV. trienále českého ex libris.
Ex libris tvoří specializovanou oblast drobné grafiky a je oblíbeným sběratelským artiklem a žánrem grafiky v mnoha zemích. V České republice – i na základě nižšího počtu přihlášených autorů v posledních ročnících sledujeme nižší zájem ze strany autorů a sběratelů. I proto je součástí doprovodného programu odborné kolokvium a diskuse expertů o současnosti a budoucnosti ex libris.
Platforma pro setkání odborné veřejnosti a výtvarných umělců bude zaměřená na diskusi o dalším směřování výtvarného žánru ex libris, původně spojovaného s knižní kulturou, později především s volnou grafikou. Odborné kolokvium, které tvoří součást doprovodných programů k jubilejnímu XV. ročníku Trienále českého ex libris Chrudim 2017, otevírá především prostor pro skupinovou diskusi k problematice budoucího konání dalších trienálních přehlídek, vzhledem ke stále se snižujícímu počtu účastníků celostátní přehlídky, sponzorů či zájemců z řad laické veřejnosti. Zástupci muzejních institucí a knihoven, výtvarní pedagogové, sběratelé a umělci budou mít možnost se také vyjádřit k dalším nastoleným otázkám na téma ex libris vyplývající z jejich profesního zaměření:
 Je v současné době ex libris stále životaschopné a lukrativní pro umělce všech generací z hlediska uměleckého vyjádření, použití klasických či nových grafických technik a množství zakázek od objednavatelů? Má ex libris jako předmět sběratelství potenciál oslovit další generace? Jaký je zájem o tvorbu ex libris na výtvarných školách? Jaký je smysl konání dalších trienálních přehlídek? Nejsou přehlídky ex libris mrtvým oborem uměle udržovaným při životě? Jaké jsou zkušenosti sbírkotvorných institucí s problematikou ex libris? Je zájem o ex libris ze strany badatelů jako o vědní obor (sbírky historických ex libris)?
Vstup: zdarmaVydáno: 07.11.2017