Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


„Hollaristé minulosti a přítomnosti“*

Nová stálá expozice je výběrem děl ze stejnojmenné výstavy „Hollaristé minulosti a přítomnosti“, jež v letošním roce zahajovala výstavní program Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě. Tato výstava byla věnována stému výročí vzniku Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR a prezentovala práce minulých i současných členů spolku, jež se nacházejí v našich sbírkách. Sbírkový fond grafiky čítá v současné době na tři a půl tisíce sbírkových předmětů, z jejichž autorů více jak polovina prošla členstvím v SČUG Hollar. Tento spolek se svým založením v r. 1917 řadí k nejstarším kontinuálně existujícím uměleckým spolkům v Čechách a vznikl z nutnosti podpořit volnou grafickou tvorbu, neboť volná grafika si zde teprve na začátku 20. století vydobývala své místo jako rovnocenný umělecký obor.

Nejstarší, zakladatelskou generaci zastupují grafiky Maxe Švabinského, Františka Koblihy a Vladimíra Silovského, autorů, kteří vychovali další generace skvělých grafiků. Za výtvarníky nastoupivší v následujících desetiletích jsou vystaveny práce Františka Muziky, Kamila Lhotáka, Františka Grosse, Arnošta Karáska, Jiřího Balcara, Josefa Lieslera, Jiřího Sivka, Emilie Tomanové, Evy Bednářové, Jaroslava Šerých, Pavla Sukdoláka, Vladimíra Suchánka, Dany Puchnarové, a mnoha dalších. Z generace současných Hollaristů jistě zaujmou plastické linoryty Jiřího Samka či Pavla Piekara, kteří dnes oživují tuto poněkud opomíjenou grafickou techniku. Škála zastoupených grafických technik je velmi široká a zahrnuje mnoho variant tisků z výšky, hloubky i plochy, přičemž řada výtvarníků volí i kombinaci různých technik či vlastní inovátorské přístupy v tisku. Na vystavených pracích je patrné, že členové Hollaru dnes, stejně jako před sto lety, preferují dokonale řemeslné ovládnutí grafických technik. Nosnou ideou expozice zůstává téma člověka a jeho světa viděného očima převážně kmenových autorů naší sbírky.

Tato expozice je zároveň připomínkou, že letošní rok je vyhlášen Rokem grafiky a připomíná význam existence tohoto spolku a důležitost podpory volné grafické tvorby.

Stálá expozice bude vystavena do 4. 2. 2018


Vydáno: 07.11.2017