Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Milan Paštéka - Jazyk grafiky

 

Galerie D9, Dukelská 9, České Budějovice
21. 11. - 11. 12. 2017


   
    Galerie D9 představuje  grafickou tvorbu Milana Paštéky. Vystavené tisky vznikly v období mezi roky 1993 – 1995. Vystavované grafiky jsou nedílnou součástí kontextu malířské abstraktní tvorby devadesátých let a konce dvacátého století. Na obrazech a grafikách M. Paštéky se již nesetkáváme s figurálním a předmětným námětem, ale s čistou abstrakcí, která byla pro mnohé velkým překvapením. Kolem roku 1990 dochází v jeho výtvarné tvorbě k zásadní proměně, a to po všech stránkách: umělec mění obsah, formu, techniku malby, i žánr. V těchto souvislostech musíme přemýšlet o devadesátých letech, která byla pro Československo složitým obdobím zásadních přeměn a proměn. Mohl Milan Paštéka předvídat, tušit, cítit, že dojde k historickému a tolik očekávanému zvratu? Mohl v podvědomí cítit časné ukončení své umělecké tvorby?
    V obrazech a grafických listech je dominantním prvkem černý znak stojící uprostřed prázdných bílých ploch, znak...realita proměňující v realitu nereálnou a subjektivita překračuje dosavadní rámec běžného nazírání...
    Grafická tvorba Milana Paštéky je pokračujícím médiem jeho malířské tvorby. Je mnohem stručnější ve svém sdělení, používající minimální grafické zásahy. Technikou hlubotisku se soustředí pouze na techniku tzv. suché jehly. Vrypy umělce jsou lehké, vedené většinou jedním směrem, vertikálně směrem dolů. Tím dochází ke krásným tonálním přechodům šedých a černých ploch, které jsou v tomto případě naprosto virtuózní.
    Grafické listy vytvořené v roce 1993, prezentované v Galerii D9 jsou tištěny samotným autorem v minimálním nákladu dvaceti tisků, pod názvy: Jedna z bran, Bílý pás, Možnosti pokušení, Poslední verze, Poslední záznam,
    S tvorbou Milana Paštéky se můžeme seznámit na Slovensku ve významných expozicích, které prezentují díla výtvarné moderny Slovenska. Prostřednictvím permanetních sbírek si mohou návštěvníci udělat poměrně ucelenou představu o slovenské výtvarné scéně tohoto období.
    Celá kolekce pochází z rodinné sbírky. Galerie tímto vyjadřuje velké poděkování za zápůjčku a za spolupráci dceři Milana Paštéky Dominice Sládkové Paštékové.

Lenka Vilhelmová
Listopad 2017


Vydáno: 21.11.2017