Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Vybrané vidění - Pozice a strategie výtvarné tvorby v procesu vzdělávání

 

 

Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
7. 12. 2017 — 25. 1. 2018

Základní myšlenkou projektu se stalo uvažování nad současným stavem dění v terciárním vzdělávání v oboru výtvarná výchova na vybraných pracovištích v České republice a na Slovensku.
Výstava zviditelňuje vybraná témata teoreticky rozpracovávaná v publikaci - interdisciplinarita, pozice umělecko-pedagogických oborů a pro-inkluzivní aspekty výtvarné výchovy.
Vystavené projekty jednotlivých kateder do značné míry reflektují nebo ovlivňují reálnou praxi, ať už školní, volnočasovou nebo nejširší vzdělávací prostor a zároveň komunikují se světem vizuální kultury a výtvarného umění

Seznam vystavujících:

JAKUB ČERMÁK, JAKUB DLABAL, MIROSLAV HAŠEK, VLADIMÍR HAVLÍK, EVA HNATOVÁ, MICHAEL HON, ZUZANA HORONYOVÁ, HELENA HINGAROVÁ, PETR KAMENICKÝ, PETR KUNČÍK, SANDRA MAJEROVÁ, HELENA MÁLKOVÁ, ALENA MAREŠOVÁ, ANNA MARTÍNKOVÁ, VERONIKA NOVÁKOVÁ, JAN PFEIFFER, ANDREA PIAČKOVÁ, EMÍLIA RIGOVÁ, LENKA SOUKUPOVÁ, DOMINIKA ŠIMKOVÁ, MAGDALENA ŠŤASTNÍKOVÁ, MARGITA TITLOVÁ YLOVSKY, MARTIN VELÍŠEK, VÍT VODENKA


Vydáno: 05.12.2017