Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Kurz knižní vazby - začátečníci

 

Kurz knižní vazby - začátečníci


Termín konání: 26. - 29. 1. 2018

Vyučujícími jsou Mg. A. Vladimíra Šturmová a Mgr. Jan Hybner Ph. D.

 
Výuka knižní vazby je rozložena dvou samostatných kurzů.

V prvním kurzu, nazvaném Kurz knižní vazby pro veřejnost - Začátečníci, se posluchači seznámí s výrobou všech druhů měkkých knižních vazeb, vazby polotuhé a leporela. Ve druhém kurzu, pojmenovaném Kurz knižní vazby pro veřejnost - Pokročilí, výuka plynule navazuje knižními vazbami tuhými.

 

Během kurzu získáte základní knihařské dovednosti (tvarování a spojování papíru). Naučíte se pracovat s knihařskými nástroji i stroji (řezačkou, drátovkou, vrtačkou papíru apod.). Poznáte různé druhy knihařských materiálů (papír, karton, lepenku, knihařské plátno, speciální knihařské textilie, lepidla a podobně). Též získáte základní poznatky o knihařských výzdobných technikách.

 

Maximální počet 12ti účastníků umožňuje individuální přístup k výuce.

Kurz probíhá v knihvazačské VŠUP, místnost č. S16, vchod ze dvora budovy.

K dispozici je vybavení školní dílny a základní knihařský materiál.

Absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolutoriu.

 

Cena za jeden kurz je 7000 Kč. V této částce jsou zahrnuty 4 dny výuky po devíti vyučovacích hodinách denně a materiál pro výuku. Studenti denního studia mohou uplatnit slevu 20% (žadatelé o tuto slevu by měli při zahájení kurzu předložit platné potvrzení o studiu vystavené jejich školou).

Kurz je možné uhradit v hotovosti v pokladně školy nebo převodem na účet č.: 19-5599810247/0100, variabilní symbol 504. Ve formuláři bankovního převodu je také třeba uvést jméno účastníka (do poznámky).

Platba musí být provedena nejpozději týden před začátkem kurzu. (tj. do 19. 1. 2018)
Vyplněnou přihlášku, kterou naleznete na školním webu (https://www.umprum.cz/web/cs/kurzy) prosím odešlete nejpozději do 19. 1. 2018 na adresu vladimiras@atlas.cz.

S případnými odbornými dotazy se obraťte na vedoucí kurzu Vladimíru Šturmovou, email: vladimiras@atlas.cz


Vydáno: 12.12.2017