Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Monika Stock: „Leibniz - die Welt und wir“

                    

Botanischer Garten der Universität Bayreuth
listopad 2017 - 25. března 2018

„Nihil fit sine causa sufficiente“ Nic se nestane bez dostatečné příčiny"

Monika Stocková pracuje především v oblastech malířství a litografie. V letech2008 – 2011 absolvovala studium na Faber-Castell-Akademii. Její inspirace vychází z přírody, pocitů a vztahů v čase a prostoru. 2012 se začala zaobírattématem hudby a jejím ztvárněním.

Poslední práce jsouovlivněny osobností filozofa a matematika Leibnize. Gottfried Wilhelm Leibniz 1646 – 1716 zaujímá důležité místo v dějinách filozofie a matematiky. Výrazně také přispěl k rozvoji fyziky a techniky a předznamenal myšlenkové pochody, které se později projevily v biologii, medicíně, geologii, teorii pravděpodobnosti, psychologii, jazykovědě či informatice. Věnoval se i politice, právu, etice, teologii a historii...více:

Obr. litografie Leibniz 1 - 3

 

 


Vydáno: 19.12.2017