Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Hana Puchová - Kresby / Obrazy

 

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Sankturinovský dům, Palackého nám.377
5. 1.-28. 2. 2018

Hana Puchová (1966), ostravská malířka a ilustrátorka, studovala v letech 1991-1997 na Vysoké uměleckoprůmyslové škole v Praze u profesorů Jiřího Šalamouna a Jana Solpery. Věnuje se malbě, kresbě a ilustraci. Nejčastějšími tématy jsou portréty, zátiší a prostředí, v nichž žijí lidé. Od roku 1997 učí výtvarnou výchovu na základní škole v Ostravě. Svou tvorbu prezentovala na více než dvaceti autorských a více než třiceti skupinových výstavách. Zastoupena je ve sbírkách veřejných institucí i u soukromých sběratelů.
Teoretik umění a kurátor Galerie hl.města Prahy Jakub Král o Haně Puchové napsal: „ patří ke generaci umělců poloviny osmdesátých let, která začíná navazovat na tvorbu německých Neue Wilde a tvorbu umělců italské transavantgardy. Okruh umělců, kteří v Ostravě začínají přejímat nové tendence, se soustředí kolem skupiny Přirození vzniklé v roce 1988, mezi něž patří i Jiří Surůvka, Petr Lysáček, Daniel Balabán nebo Pavel Šmíd aj.“
Hana Puchová je dalším příkladem toho, že výrazné umělecké solitéry nevyrůstají pouze v pražském kulturním centru. Paradoxně to byla Praha, kde se v Mánesu autorka poprvé představila v roce 1998 v rámci velké společné výstavy ostravské soudobé scény Ostrava umjeni …?.
I když donedávna patřila mezi umělce širší veřejností prakticky dosud neobjevené je skvělou portrétistkou a autorkou velmi osobitých zátiší. Především ale natolik autentickou a výraznou, že její dílo obstojí i v konfrontaci zahraniční konkurence. Vstoupila do světa umění s ženskou odvahou povýšit každodennosti všedního života na závažná témata, která jsou nejen uměleckou výpovědí, ale jsou natolik intimní a blízké už z povahy věci, že jejich přesvědčivost je zcela přirozená.

(ar)


Vydáno: 02.01.2018