Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


28. mezinárodní bienále grafického designu - výsledky poroty

Brno v květnu představí 169 talentovaných grafických designérů z celého světa

Tisková zpráva ze dne 12. ledna 2018

Tento týden zasedala v Moravské galerii v Brně odborná porota, která vybírala díla pro Mezinárodní přehlídku bienále grafického designu. Práce budou veřejnosti představeny od 10. května, kdy se uskuteční vernisáž 28. mezinárodního bienále grafického designu Brno 2018. Soutěžní přehlídka by měla dle kurátorů tohoto ročníku prezentovat zásadní fenomény současného grafického designu.

28. MEZINÁRODNÍ BIENÁLE GRAFICKÉHO DESIGNU BRNO 2018

10. 5. – 26. 8. 2018

Kurátoři: Kreativní skupina OKOLO (Matěj Činčera, Jan Kloss, Adam Štěch)

 

Zájem o účast na Mezinárodní přehlídce grafického designu v Brně mělo 725 autorů, kteří do Moravské galerie zaslali hned 1 450 exponátů. Práce do Brna putovaly z 53 zemí světa, nejčastěji zastoupenými státy jsou Tchaj-wan 144, Německo 85, Česká republika 71, Polsko 47, Čína 44, Švýcarsko 34, Turecko 30. Jednotlivé práce po tři dny hodnotila výběrová a zároveň odborná porota hlavní mezinárodní soutěže, jejímiž členy jsou přední světoví grafičtí tvůrci
a odborníci.

Pozvání do poroty přijali šéfredaktor časopisu Slanted Lars Harmsen (Německo), kreativní ředitel časopisu Apartamento a grafický designér Omar Sosa (Španělsko/USA), grafický designér Jiří Karásek ze studia Marvil (CZ), zakladatel a ředitel projektu Stack Steven Watson (Velká Británie) a teoretička a kritička designu Pavla Pauknerová (CZ). Jeden hlas měl také tříčlenný tým kreativní skupiny OKOLO.

Výběrová komise kladla důraz na nárůst počtu vybraných prací, aby mohla soutěž fungovat jako objektivní vzorek současné grafické tvorby a zároveň ukázat ze světového grafického designu to nejzajímavější. U jednotlivých děl pak sledovali opakující se tendence a odlišné přístupy k tvorbě. Porota se rozhodla zařadit do výstavy 169 autorů z 26 zemí s cca 300 projekty. Vybírala především práce, které reflektují aktuální trendy grafického designu.

Porota se ke svému verdiktu vyjadřuje následovně:

Porota se snažila svým výběrem akcentovat projekty, které jsou formálně smělé, přesto však koncepčně i řemeslně propracované. Nejvyšší koncentrace těchto projektů je (nepřekvapivě) vázána na oblast kulturní sféry (např. propagace kulturních akcí, festivalů, produkce menších nakladatelství, nezávislé časopisy, umělecké monografie atd.). Zastoupení kvalitních projektů z komerční oblasti bylo naopak relativně nízké. Kolísavá úroveň je také patrná při srovnání jednotlivých médií. Významné je například kvalitní zastoupení plakátové tvorby (z něhož je patrná jistá oborová setrvačnost, jež je na jedné straně patrně dána dlouhodobým profilem přehlídky Bienále Brno, na druhé potom přímočarými výstavními možnostmi, jež plakát představuje). Podíl digitálních prací, nebo též v obecnější rovině projektů, které by se vymezovaly vůči tradičním konvenčním formátům a médiím, je spíše druhořadý.“

Při zahájení bienále budou vyhlášena ocenění. Mezinárodní výběrová porota udělí Velkou cenu 28. mezinárodního bienále grafického designu Brno 2018 – Cenu ministra kultury České republiky, Cenu primátora města Brna pro výtvarníka do 35 let, Cenu Českých center pro mladého českého designéra ve věku do 30 let a Cenu mezinárodní poroty. Organizační výbor Bienále Brno udělí Cenu Bienále Brno za přínos grafickému designu a na základě hlasování veřejnosti bude v závěru Bienále vyhlášena Cena diváka.

 

 

Vydáno: 16.01.2018