Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


ARTSEMESTR zima 2018

 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

ARTSEMESTR  zima 2018

Vernisáž: středa 24. 1. 2018 od 19 h
Termín konání akce: 25. 1.– 30. 1. 2018
Lokalita: Celá budova UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1
Otevřeno: denně 10–18 hodin,

vstup zdarma

 

Akademický rok 2017/2018 dospěl do své poloviny a studenti UMPRUM opět veřejnosti představí, na jakých projektech pracovali posledního půl roku. Výsledky klauzurních a semestrálních prací zaplní celou budovu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze na pravidelné výstavě Artsemestr.

Klauzurní a semestrální projekty nejsou pro studenty jen školním cvičením. Často reagují na nějaké aktuální společenské téma, snaží se vyřešit zadaný problém a v mnoha případech se jedná o již konkrétní zadání vznikající ve spolupráci s různými firmami. Mnoho prací inspirovalo letošní 100té výročí vzniku Československa, řada byla vytvořena pro již konkrétní společnost (např. Škoda auto a VW, Baťa, Preciosa, Nimco, Tescoma…). V mnohých případech byla zadání šita na míru plánovaným výstavním projektům.

„Nestačí práci dobře vytvořit, ale je nutné ji i dobře odprezentovat . V letošním roce nás čeká několik významných přehlídek v zahraničí.Jmenovat můžeme Ateliér designu oděvu a obuvi, který svou semestrální a klauzurní práci prezentuje v Tokiu na prestižním BGFU FashionWeeku.  Ateliér Architektury III se na jaře představí na SaloneInternazionaledel Mobile v Miláně, Ateliér skla v září na London Design Week a Ateliér K.O.V.  na výstavě v Holandsku. Ukázky prací a přípravné koncepce výstav, kterými se naše škola bude prezentovat, budou k vidění právě na Artsemestru“, říká prorektor pro vnější vztahy a mezinárodní spolupráci prof. Jiří Pelcl.

Celoškolní přehlídka Artsemestr bude k vidění až do 30. ledna 2018. Po jejím konci bude následovat výběrová výstava z klauzurních a semestrálních prací „architektura na UMPRUM“. Výstava se koná ve Winternitzově vile architekta Adolfa Loose, se kterou škola nově uzavřela memorandum o spolupráci.

 

Ateliéry a témata

Ateliér architektury  I– Slovanská epopej Praha, návrh včetně modelu 1:50

Ateliér architektury II – Můj svět (osobní vize), Přežití (workshop Kostarika), Hranice města (workshop Medellín), Baroko (urbanistický workshop Měšice), Těšnov (doplnění zástavby)

Ateliér architektury III–Koncertní sál, Klauzurní projekt: Acousticcave - pavilon pro SaloneInternazionaledel Mobile v Miláně

Ateliér architektury IV– Z ostrova na břeh a zpět/objekt pro překonání/propojení břehů Císařského ostrova a Troji

Ateliér průmyslového designu –projekt pro Škoda auto + VW „fit 2 zero UI“, spolupráce s Tescoma - grilovací náčiní; koupelnové doplňky pro firmu NIMCO; 1. ročník - stylizace přírodniny, Klauzurní projekt: vedený externím pedagogem BenhjaminemVogtem – téma „Design – Expedition“

Ateliér designu nábytku a interiéru – Návrh recepčního pultu pro společnost VŽH, Klauzurní projekt: koupelnové doplňky ve spolupráci s firmou NIMCO

Ateliér produktového designu–práce na téma „světlo ve vesmíru“, 1. ročník - studie přírodnin, Klauzurní projekt: Fastfood 2077

Ateliér sochařství –společný semestrální projekt – nadživotní hlava doktoranda ateliéru sochařství Martina Zeta, zbylé práce na volné téma

Ateliér malby – Volná tvorba především na téma BadPainting

Ateliér intermediální konfrontace –kurátorský projekt zaštítěný Michalem Pěchoučkem, Klauzurní projekt: téma - „Nesahat, hladit“

Ateliér supermédií – volné téma

Ateliér fotografie – zkoumání a testování podob publikací – tištěných, digitálních, kapesních, nástěnných a dalších

Ateliér skla–vytvoření jednoho volného a jednoho designového předmětu-série s přihlédnutím na koncepci plánovaných výstav na London Design Week a v Praze v prostoru Hybernská 4

Ateliér keramiky aporcelánu–práce inspirovaná umělcem zabývajícím se keramikou (autor je vylosován), rešerše jeho díla a vytvoření vlastní práce jíž se vůči němu vymezují nebo se jím inspirují

Ateliér K.O.V. – Volný šperk s osobní tematikou (příprava pro výstavu v holandské galerii MARZEE 2018, Klauzurní projekt: K.O.V. brunch/cafe 2018 – série gastro-designových předmětů

Ateliér módní tvorby – „ArtificalIntelligence“ – rešerše tématu a vytvoření nositelné kolekce (doplňků nebo produktů). Klauzurní projekt: „ArtificialIntelligence“ – multimediální prezentace úhlu pohledu generace Mileniálů.

Ateliér designu oděvu a obuvi – „Powerof Identity - MemoryFashionMessage“ - celoroční projekt tematizující českou národní kulturu, historii a tradice a zadaný ke 100 výročí ČSR. Na projektu spolupracuje firma Baťa a Preciosa. V době konání výstavy Artsemestr budou modely prezentovány v Tokiu na prestižním BFGU FashionWeeku.

Ateliér textilní tvorby– Aš po Už/horod – příprava výstavního projektu ke 100 letému výročí Československa – dialog s prvorepublikovými rodinnými firmami, jejichž výstupem má být unikátní textilní design propojující obory produkce vybrané firmy (např. Preciosa Jablonec, Petrof, Binkova koželužna Krucemburk…)

Ateliér Ilustrace a grafikyAutorská knížka v malém nákladu, vytištěná v grafických dílnách UMPRUM, giffanimations, diorama, maloformátová malba, Klauzurní práce: volné téma navazující na semestrální zadání
Ateliér tvorby písma a typografie –„Variabilní fonty“ – vytvoření variabilního fontu, Klauzurní práce: propagace vlastního fontu včetně vytvoření krátkého spotu

Ateliér grafického designu a vizuální komunikace–Koncepce a redesign časopisu Deleatur včetně obálky, kde úkolem bylo nejen přistoupit kriticky k tématu oborového magazínu v dnešní době, ale i nastavit novou linii, která by dle studentů byla atraktivní pro aktuální čtenáře.

Ateliér filmové a televizní grafiky – Sborník komiksů a animace na téma 1918–2018

Grafický design a nová média – PC hry


 

O ARTSEMESTRU
Artsemestr je pravidelná přehlídka semestrálních a klauzurních prací studentů UMPRUM, kde všichni představí výsledky svého studijního úsilí na konci každého semestru. Jeho tradice, jak ji známe nyní, začala v roce 2004 díky rozhodnutí tehdejšího rektora prof. Jiřího Pelcla. Studenti své práce vystavují v autentickém prostředí školy – ateliérech, učebnách, někdy i na chodbách.

O Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze byla založena v roce 1885. Po celou dobu své existence se řadí mezi nejkvalitnější vzdělávací instituce v zemi. Důkazem je množství úspěšných absolventů, kteří patří mezi respektované odborníky s prestiží přesahující hranice České republiky. Škola se dělí na katedry architektury, designu, volného umění, užitého umění, grafiky a katedru teorie a dějin umění. Jednotlivé katedry se dále člení na ateliéry dle své odborné specializace, vedené uznávanými osobnostmi české umělecké scény. Dvakrát do roku je škola otevřena veřejnosti při prezentacích studentských prací “Artsemestr“. Každoročně pořádá více než 15 výstavních akcí, z toho polovinu v zahraničí. Pražská UMPRUM, jako jediná středo a východoevropská škola, figuruje v indexech prestižních evropských a světových uměleckých učilišť.

 Vydáno: 23.01.2018