Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Hraniční prostor - Grenzraum- Borderspace

 

Galerie D9 / Dukelská 9, České Budějovice

Hraniční prostor - Grenzraum- Borderspace

Tisková zpráva:

Kurátorka výstavy:Lenka Vilhelmová, Ivo Sedlacek

Výstava je součástí výstavního programu věnovaného k výročí založení Československého státu v roce 1918.

13. 2.  -  27. 3. 2018

komentovaná prohlídka se koná 20. 2. 2018

Mezinárodní výstava prezentuje autory zabývající se autorskou knihou,  volnou grafikou, experimentální grafikou, včetně konceptuálních grafických přístupů. Díla zde vystavovaná vznikala na pořádaných sympozií, která na sebe navazovala po pět let v letech 1999 - 2004. Pořadatelem bylo volné uskupení umělců z Německa, Švédska, Ukrajiny a Čech pod názvem  Hraniční prostor  - Grenzrauma  přetrvávající ve spolupráci s EditionGrenzraum dosud pod vedením Iva Sedlacka ve Frankfurtu a/M.

Díla byla prezentovaná v kostele Panny Marie Sněžné( Chrastava  Andělská hora) který sloužil jako ateliér a výstavní prostor grafiku Janu Měřičkovi, jež je nyní kurátorem tohoto prostoru přetvořeného již pouze na Galerii 50°47’55.9“ N . Další prezentace probíhaly na vyřazené  tankovní lodi přestavěné ve výtvarné ateliery  a galerijní prostory –Atelierschiffunartig Frankfurt a/M, např. sympozium Grenzraum STWOR/CTBOP v roce 2001, které bylo věnováno autorské knize, knižním objektům a pracím na papíře. Poslední setkání v Čechách se konalo v Litomyšli v Piaristické koleji. Spolupráce dále pokračuje převážně ve formě časosběrných projektů prezentovaných v prestižních galerií a pod patronací editionGrenzraum v Německu na prestižním FrankfurterBuchmesse .

 

Richard Drury(kurátor GASK) pro odborný časopis Grapheionnapsal: „ Toto sympozium nebylo pojato jako uzavřený a konečný projekt, nýbrž znamená první krok na obtížné cestě vedoucí k otevření prostoru pro trvalou a smysluplnou komunikaci- čímž nemíníme pouze kulturní komunikaci mezi umělci z České republiky, Německa a dalších zemí, ale ohnisko komunikace v širším slova smyslu, jež by obsáhlo i lidi z jiných společenských oblastí a umožnilo jim čelit problémům, jež bývají zatíženy politickými a ekonomickými dogmaty.

Hlavním těžištěm této výstavy jsou autorské knihy na kterých se podíleli všichni účastníci výtvarných setkání. Témata těchto uměleckých knih se měnila a jedním z nich byla výtvarná interpretace textů Josefa Čapka z knihy osobních reflexí Psáno do mraků. Autorská kniha Paní Popelínská – texty v knize vycházejí ze záznamů při rozhovorechs jednou z obyvatelekAndělské hory... třetí kniha pochází z mezinárodního tvůrčího setkání v Litomyšli v prostorách Piaristické koleji, která vychází z historie a myšlení Piaristických mnichů. V knihách je vždy zastoupen každý z účastníku sympozia.

Součástí těchto tvůrčích setkání byla výtvarná grafická činnost se všemi mezioborovými přesahy, dotýkající se médií kresby, malby, fotografie, fotografiky, objektové činnosti, výroby papírmaché, až po konceptuální instalace, a videa. Setkávali jsme se s materiály od papíru, papírových odlitků, grafických tisků se všemi grafickými technikami z hloubky, se svařovanými konstrukcemi, kolážemi a fotografiemi až po její kombinované možnosti přestupem k videu. Grafické prezentace většinou přesahovaly své klasické koncepce svojí prezentací, instalací, koncepcí reagující na prostory, kde vznikaly a byly součástí ducha místa a těžkých historických souvislostí.

Cílem výstavy je představit autorské knihy jež jsou dokladem víceletých uměleckých setkání a shrnují jejich myšlenky a vizuální interpretacejednotlivých autorů  v tak malém prostoru, jakým je autorská kniha.

Účastníci těchto tvůrčích  sympozií:

Jaromíra Němcová, Andrea Tachezyová, Lenka Vilhelmová, IrmgardFlemming, Beate Rosenbrog, Petra Lorenz, Ivo Sedlacek, Thomas Konitschke, Jan Měřička, Roman Karpaš, Vladimir Stočes, Pavel Makov

Tato prezentace autorských knih je doplněna současnou grafickou tvorbou některých zmiňovaných autorů: Janem Měřičkou, Jaromírou Němcovou, Ivem Sedláckem, Romanem Karpašem, Pavlem Makovem, IrmgardFlemming, Andreou Tachezyovou, Lenkou Vilhelmovou.

Vydáno: 23.01.2018