Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Culturenet - nové zprávy

Aktuality webu Culturenet.cz  č. 4/2018 – více informací: www.culturenet.cz

Granty/stipendia

http://www.culturenet.cz/res/images/email/arrow-right-red-white.png

http://www.culturenet.cz/res/images/email/heading-bullet.png

Kreativní Evropa představila výsledky podpory českých projektů v roce 2017

ProgramCulture.cz, 23. ledna 2018

Kancelář Kreativní Evropa představila výsledky programu Evropské unie na podporu kulturních a kreativních odvětví v roce 2017. Dílčí program MEDIA podpořil v roce 2017 celkem 104 projektů žadatelů z České republiky částkou 2 560 000 eur. Dílčí program Kultura podpořil v roce 2017 projekty, na kterých se podílí 15 českých kulturních a kreativních subjektů, a to částkou přesahující 7 milionů eur.

http://www.culturenet.cz/res/images/email/border-white-gray.jpg

http://www.culturenet.cz/res/images/email/heading-bullet.png

Olomoucký kraj - výzvy v r. 2018

http://nno.ecn.cz/, 22. ledna 2018

Program podpory kultury, Obnova kulturních památek a Obnova staveb drobné architektury místního významu ad.

http://www.culturenet.cz/res/images/email/border-white-gray.jpg

http://www.culturenet.cz/res/images/email/heading-bullet.png

Zlínský kraj - Program na podporu kulturních aktivit a akcí - výzva v r. 2018

www.kr-zlinsky.cz, 22. ledna 2018

Podporované aktivity: estetická výchova dětí a mládeže; rozvoj amatérské a místní kultury, zájmové umělecké činnosti; podpora profesionálních kulturních aktivit; podpora řemesel s podmínkou účasti min. tří osob, které jsou držiteli některého z ocenění (Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje, Nositel tradice lidového řemesla, Cena Vladimíra Boučka) či jiných registrovaných ochranných známek; podpora výstav umění a uměleckých řemesel.

http://www.culturenet.cz/res/images/email/border-white-gray.jpg

http://www.culturenet.cz/res/images/email/heading-bullet.png

Kraj Vysočina - výzvy v r. 2018

http://extranet.kr-vysocina.cz/, 22. ledna 2018

Dotace v oblasti neprofesionálního umění, Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež, Studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech, dotace na obnovu kulturních památek, dotace na oslavy obcí, dotace městům UNESCO, dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek.

http://www.culturenet.cz/res/images/email/border-white-gray.jpg

http://www.culturenet.cz/res/images/email/heading-bullet.png

Zlínský kraj - Program na podporu audiovizuální tvorby - výzva v r. 2018

http://nno.ecn.cz/, 22. ledna 2018

Podporované aktivity - příprava produkce a samotná produkce audiovizuálních děl, jedná se o aktivity spočívající zejména v činnostech zahrnující: přípravu natáčení (zejména výběr a určení míst natáčení, casting hereckých rolí aj.), vlastní natáčení filmu v lokacích (exteriéry a interiéry) nebo ateliéru, výroba animovaného filmu, zvukové práce, obrazové práce, trikové práce a animační práce.

http://www.culturenet.cz/res/images/email/border-white-gray.jpg

http://www.culturenet.cz/res/images/email/heading-bullet.png

EK s výzvou inovativních mikrobyznys modelů pro kulturní dědictví

ProgramCulture.cz, 19. ledna 2018

Cílem výzvy a tendru je podpořit možnosti a kapacitu soukromých vlastníků domů značených jako kulturní dědictví a nabídnout jim inovativní byznys modely. Přípravná fáze zmpauje existující byznys modely užívané řečenými vlastníky v EU, srovná je, identifikuje a předloží dobré praktiky a návrhy možných inovací.

Rezidence

http://www.culturenet.cz/res/images/email/arrow-right-red-white.png

http://www.culturenet.cz/res/images/email/heading-bullet.png

České literární centrum - rezidenční pobyty v Broumovském klášteře - výzva v r. 2018

www.mkcr.cz, 25. ledna 2018

Moravská zemská knihovna, sekce České literární centrum, ve spolupráci s Goethe-Institutem Česká republika a Vzdělávacím a kulturním centrem Klášter Broumov vyhlašuje na jaro 2018 česko-německé rezidence v Literárním domku v areálu Kláštera Broumov.

Příležitosti

http://www.culturenet.cz/res/images/email/arrow-right-red-white.png

http://www.culturenet.cz/res/images/email/heading-bullet.png

Divadlo TyJáMi hledá režiséra/ku

www.tyjami.cz, 25. ledna 2018

Pro ochotnický soubor Divadlo TyJáMi hledáme… někoho, kdo by se ochotně ujal režisérské pozice. Jsme soubor, který má za sebou již 4 velmi úspěšné hry a chceme v tom pokračovat i nadále. Dle dosavadních hodnocení máme laťku poměrně vysoko. Režisér vede zkoušky, rozhoduje o jejich struktuře, kdo, kdy a s kým bude zkoušet, dále rozděluje obsazení rolí ve hře. Režisérské zkušenosti (spíše) podmínkou... a dále:

http://www.culturenet.cz/res/images/email/border-white-gray.jpg

http://www.culturenet.cz/res/images/email/heading-bullet.png

NIPOS - výběrové řízení (pořádání Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů)

www.nipos-mk.cz, 25. ledna 2018

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha, jeho útvar ARTAMA, jež z pověření Ministerstva kultury přehlídku pořádá, vyhlašuje výběrové řízení na spolupořadatele (pořadatele v místě konání) Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů.

http://www.culturenet.cz/res/images/email/border-white-gray.jpg

http://www.culturenet.cz/res/images/email/heading-bullet.png

Aesthetica Art Prize - výzva k přihlašování

www.aestheticamagazine.com, 25. ledna 2018

Britská umělecká cena magazínu Aesthetica přijímá přihlášky do mezinárodní soutěže pro začínající i etablované umělce, kteří chtějí podpořit svou kariéru v uměleckém světě a předvést svou práci širšímu publiku.

http://www.culturenet.cz/res/images/email/border-white-gray.jpg

http://www.culturenet.cz/res/images/email/heading-bullet.png

Výzva k podávání návrhů na obsazení poroty pro udělování Ceny MK za přínos v oblasti kinematografie

www.mkcr.cz, 25. ledna 2018

Odbor médií a audiovize vyhlašuje výzvu k podávání návrhů na členství v porotě pro výběr a posouzení kandidátů na udělení Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize.

http://www.culturenet.cz/res/images/email/border-white-gray.jpg

http://www.culturenet.cz/res/images/email/heading-bullet.png

Scénáristická soutěž Filmové nadace - výzva v r. 2018

http://filmovanadace.cz/, 24. ledna 2018

Dovolujeme si vás informovat o uzávěrce dalšího ročníku scénáristické soutěže Filmové nadace pro rok 2018 vypsané v oblasti "literární příprava celovečerních hraných filmů – dosud nerealizovaný scénář".

http://www.culturenet.cz/res/images/email/border-white-gray.jpg

http://www.culturenet.cz/res/images/email/heading-bullet.png

Konference Ústavu pro dějiny umění FF UK - výzva

Marie Fiřtová, 23. ledna 2018

Ústav pro dějiny umění FF UK pořádá interdisciplinární konferenci studentů magisterských a doktorandských programů, která je věnovaná tématu Domov.

http://www.culturenet.cz/res/images/email/border-white-gray.jpg

http://www.culturenet.cz/res/images/email/heading-bullet.png

Veřejná konzultace ohledně využívání fondů EU v oblasti hodnot a mobility

Zejména nás zajímají názory organizací, zainteresovaných stran i široké veřejnosti, jež se zajímají o vzdělávací mobilitu, vzdělávání a odbornou přípravu mimo rámec mobility, dobrovolnictví, humanitární oblast, solidaritu, práci s mládeží, mobilitu pracovních sil, kulturu, sdělovací prostředky a umění, občanství a hodnoty, oblast spravedlnosti, justiční spolupráci, práva, ochranu spotřebitele nebo v těchto oblastech působí.

http://www.culturenet.cz/res/images/email/border-white-gray.jpg