Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


GRAFIKA ROKU 2017 A 23. CENA VL. BOUDNÍKA - udělené ceny

TISKOVÁ ZPRÁVA K VÝSTAVĚ GRAFIKA ROKU 2017 A 23. CENA VL. BOUDNÍKA

Nadace Hollar pořádá již potřetí pod svou patronací 24. ročník celostátní soutěžní výstavy Grafika roku 2017 a 23. ročník Ceny Vladimíra Boudníka

 

Slavnostní vyhlášení cen se uskuteční 14. února v 19.00 hodin v Clam-Gallasově paláci v Praze. Výstava potrvá od 15. února do 11. března 2018 v Clam-Gallasově paláci. Výstavu letošního laureáta prestižní Ceny Vladimíra Boudníka můžete spatřit v rámci expozice v Clam-Gallasově paláci v Husově ulici.

Grafika roku je celostátní soutěžní výstava zabývající se soudobou uměleckou grafickou tvorbou v České republice. Výstava každoročně představuje rozmanitou grafickou uměleckou tvorbu české i zahraniční, laické i odborné veřejnosti a upozorňuje na vývojové tendence v tomto uměleckém odvětví. Cílem Grafiky roku je zprostředkování kontaktů, vytvoření povědomí, vazeb, dialogu a přátelství mezi několika generacemi umělců, kteří se výstavy pravidelně účastní.

Cena Vladimíra Boudníka je prestižní ocenění umělcova celoživotního přínosu grafice. Jejím cílem je společenské ocenění výtvarníků za tvůrčí přínos české grafice, za přesvědčivý a výrazný soubor grafických děl objevného výrazu či formy bez časového a generačního omezení. Vedle významných a vývojem umění ověřených jmen chce poukázat na jedinečné a v tom smyslu i perspektivní tvůrčí výkony umělců mladší generace.

 

Projekt se koná pod záštitou primátorky hl. města PrahyAdriany Krnáčové

a ministra kultury ČR PhDr. Ilji Šmída

za spolupořadatelství hl. m. Prahy, MČ Praha 1

Pořádá Nadace Hollar ve spolupráci se SČUG Hollar

 

Clam-Gallasův palác, Husova 20 Praha 1

Doba konání výstavy: 15/02 – 11/03/2018, út-ne 10:00-19:00

 

Udělovanými oceněními jsou:

Cena Vladimíra Boudníka

Hlavní cena v kategorii A – velký formát

Hlavní cena v kategorii B – malý formát

Hlavní cena v kategorii C/A – studentské práce velký formát, Cena Simeony Hoškové

Hlavní cena v kategorii C/B - studentská práce malý formát

Hlavní cena v kategorii D - autorská kniha

Cena za tisk z výšky

Cena za tisk z hloubky

Cena za litografii

Cena za serigrafii

Cena za počítačovou grafiku

 

V letošním ročníku bylo přihlášeno 352 prací, z toho je vystaveno 143 děl a 15 autorských knih.

Kurátorky výstavy: PhDr. Hana Larvová, PhDr. Eva Neumannová

 

NOMINACE NA 23. CENU VLADIMÍRA BOUDNÍKA

Komise Ceny Vladimíra Boudníka 2018ve složení: Mgr. Zdeněk Freisleben (předseda komise), PhDr. Eva Bendová, Mgr. Zdeněk Freisleben (předseda komise), doc. akad. mal. Josef Mištera, doc. akad. mal. Miloslav Polcar, Zdeněk Sklenář v zastoupení prof. akad. mal. Karla Malicha, PhDr. Kateřina Svobodová.

Nominováni na 23. Cenu Vl. Boudníka: Milan Grygar, Josef Hampl, Vladimír Kokolia, Emanuel Ranný, Jiří Sozanský, Jiří Šalamoun, Jan Vičar.

Cenu předává primátorka hlavního města Prahy nebo jí pověřený zástupce.

Kurátor 23. Ceny Vl. Boudníka - PhDr. Jiří Machalický

 

LAUREÁTEM 23. CENY VLADIMÍRA BOUDNÍKA SE STÁVÁ PAN JOSEF HAMPL

Za významný tvůrčí přínos v oblasti grafické tvorby.

Za přesvědčivý a výrazný soubor grafických děl objevného výrazu či formy bez časového a generačního omezení.

 

LAUREÁTI A NOMINACE NA CENY GRAFIKY ROKU 2017

 

Zasedání porot Grafiky roku 2017 proběhlo dne 15. 1. 2018 v Sále architektů na Staroměstské radnici.

Předsedkyně komisí: PhDr. Hana Larvová

 

Hlavní cena v kategorii A – velký formát (grafické listy větší než 297 x 210 mm)

 

Cenu Pražské plynárenské a.s. získává Jan Měřička za grafický list Moře (serigrafie)

 

Cenu v kategorii A předá pan Ing. Milan Cízl, člen představenstva hlavního partnera Pražská plynárenská, a.s.

 

• Členové poroty: prof. MgA. Petr Babák, doc. Roman Franta, M. A. Richard Drury, prof. Zbyněk Janáček, PhDr. Hana Larvová, prof. ak. mal. Jiří Lindovský, PhDr. Eva Neumannová

• Hodnocení poroty: Porota soutěže většinovým podílem hlasů vybrala pro udělení hlavní ceny Grafiky roku 2017 velkoformátový tisk Jana Měřičky "Moře". Ocenila nejen dokonalou technickou stránku díla, ale především neotřelé a osobité umělecké ztvárnění tématu. Pohyb mořských vln vyjádřený zcela úspornými výrazovými prostředky je naprosto sugestivní jak formální podobou, tak hlavně svou obsahovou výpovědí. Měřičkova grafika má svůj řád a rytmus souvisící s pohybem, proměnností a napětím. Pohyb a těkavost grafické linie a neustálá proměna vytvářejí nové a nové tvarové variace a odkazují k všudypřítomné nestálosti věcí a jevů. Grafický list "Moře" právem patří mezi nejzralejší práce soutěže Grafika roku.

Autor uvádí: „Moře je jedním z tisků, ve kterých se snažím jednoduchou lineární kresbou zachytit svou představu fungování moře jako nekontrolovatelného živlu. Jednotlivé kresby fixem na citlivou vrstvu síta tisknu.“ J.M.

• Nominováni na cenu v této kategorii: Eduard Halberštát – Île-de-France (serigrafie), Vojtěch Kovářík – Zahalené křeslo (linoryt), Martin Štěpánek – Sedimenty (počítačová grafika).

• Přihlášeno 113 prací a vystaveno 67 děl

Cenu předává zástupce hlavního partnera Pražské plynárenské, a.s. pan Ing. Milan Cízl.

 

Hlavní cena v kategorii B – malý formát

 

Cenu Nadačního fondu Smečky získává Bronislava Bakule Malá za grafický list Polštář (linoryt)

• Členové poroty: doc. Jaroslava Severová, ak. mal. MgA. Eva Vápenková • Vyjádření poroty: Porota ocenila civilní námět práce a zdánlivou jednoduchost v dokonale čistém grafickém výrazu.

Autorka uvádí: „Grafika, coby technika, je pro mne příležitostným médiem, se kterým ráda koketuji a tu a tam si k němu odskočím z jiných oborů – zejména od sochařství. Implantace prostoru do tématu zde proto není nikterak překvapivá (a děje se tomu samozřejmě i obráceně). V obecné rovině se jedná stále o totéž – snahu najít ideální formu autentického sdělení, které může či nemusí nutně vycházet z každodenního života, z vědomých či nevědomých idejí. Žádná ustálená metoda neexistuje, protože vždy jde především o výsledek – formu. Zpětnou analýzou je sice možné obnažit různé souvztažnosti, ale na pozadí zůstává vždy jakási tajemná příčina všeho konání. P. Picasso to kdysi shrnul do sdělení "Kdybych věděl, co je to umění, nikdy bych se tím netajil." Osobně bych k tomu dodala snad jen tolik, že není třeba vědět, pokud "věci" fungují a mají tak schopnost rezonance ve svém okolí.“ B.B.M.

• Nominováni na cenu v této kategorii: Lenka KahudaKlokočková – Solitér – cyklus Opera Temporis (litografie)

• Přihlášeno 50 prací, vystaveno 22

Cenu v kategorii B předává pan Ing. Jiří Hamšík, předseda představenstva Nadačního fondu Smečky

 

 

Hlavní cena v kategorii C/A– studentské práce, Cena Simeony Hoškové(grafické listy větší než 297 x 210 mm)

 

Cenu Simeony Hoškové udílená starostou Městské části Praha 1

získává Adam Líška za grafický list   – V noci (čárový lept)

 

Galerie Klatovy / Klenová poskytuje vítězi stipendijní pobyt

• Členové poroty: MgA. Petr Brožka, Ph.D., ak. mal. XéniaHoffmeisterová, doc. Ondřej Michálek, doc. Mgr.A. Pavel Mrkus, Mgr. Gina Renotière, Ph.D., doc. Ivan Špirk, ak.mal., MgA. Mgr. Jana Šindelová.

• Vyjádření porot Grafický list je proveden tradiční technikou leptu se špičkovým technickým řešením. Obsahuje odkaz k současnosti s překvapivým příběhem.

Autor uvádí: „Myšlienky, prichádzajúcepočas noci, mi nedali spať, nejeden krát. Nútiamarobiťčokoľvek, alebonerobiť nič. (Čakanie na odhodlanie)Počas jednej takejto noci vznikol návrh na grafiku V noci. Pokoj nočnejparkovej scenérie je ibazdanlivý. Nič nie je vypovedané a isté. Grafika s kresbou majúpremňa jeden dôležitýspoločný bod – ventiláciu, a to čohokoľvek, od šťastiacezsmútok ...“ A.L.

• Nominováni na cenu v této kategorii, Tereza Vlasáková – Trafika (sítotisk), Markéta Škopková – TheDreamcatcher (počítačová grafika), Lenka Falušiová – Přítomnost světla (čárový lept)

• Přihlášeno 125 prací, vystaveno 39 děl

Cenu v kategorii C předává pan Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1 a zástupce Galerie Klatovy / Klenová, která věnuje stipendijní pobyt

Hlavní cena v kategorii C/B – malý formát studentská práce (grafické listy menší než 297 x 210 mm)

 

Cenu IMA s. r. o. v kategorii C/B získává Adam Panáček za grafický list – Rybář (čárový lept)

 

•Členové poroty: doc. Jaroslava Severová, ak. mal. MgA. Eva Vápenková.

• Vyjádření poroty: Porota ocenila technickou dokonalost využití techniky hlubotisku a dobře zvládnutou kresbu figur.

Autor uvádí: „Vytvořeno mezi tichými blázny. V mrholivém ránu.“ A.P.

• Nominováni na cenu v této kategorii, Alžběta Dvořáková – V kruzích (počítačová grafika) Jana Svobodová – Noční krajina (mezzotinta)

• přihlášeno 34 prací, vystaveno 16 děl

Cenu v kategorii C předává jednatel společnosti IMA s.r.o. pan Ing. Tomáš Trpišovský CSc.

Hlavní cena v kategorii D – autorská kniha

Cenu Nakladatelství Teapot za autorskou knihu získává Lubomír Krupka za knihtisk Falešné bankovky

•Členové poroty: doc. PhDr. Eliška Čabalová, Mgr. Zdeněk Freisleben, PhDr. Vilma Hubáčková, Mgr. Gina Renotière, Ph.D.

• Vyjádření poroty: Porota ocenila kompletní autorský projekt obsahující vlastní literární složku, grafiku a typografii včetně tiskové materie – ručně čerpaný papír.

Autor uvádí: „V současnosti se řítí epochou další nová podoba knihy a našla si své místo. Přesto kniha ve své kodexové formě stále zůstává fenoménem doby a bojuje o své místo na slunci. Autorská kniha ve všech formách je jednou z možností, jak knihu nevnímat jen jako nositele informací, nýbrž také zároveň jako bytostně výtvarný artefakt. A může se o ni pokusit každý. Bez závislosti na drahých technologiích.“ L.K.

• Nominováni na cenu v této kategorii: Kristina Bártová – Praha, místa, bytosti a substance (počítačová grafika), Markéta Knorová – ÍÍÍ (počítačová grafika)

• přihlášeno 34 prací, vystaveno 16 děl

Cenu v kategorii D předává jednatel Nakladatelství Teapot pan Lukáš Novosad.

Tisk z výšky (speciální ceny za grafické techniky)

Cenu Proficheck s. r. o. za tisk z výšky získává Jan Holoubek za grafický list – "NANO" (dřevořez)

• Členové poroty: doc. Roman Franta, PhDr. Vilma Hubáčková, doc. Ondřej Michálek

• Vyjádření poroty: Vítězná práce zaujala porotu originálním pojetím techniky dřevořezu a osobitým vyjádřením tématu vize vlastního mikrosvěta v citlivě zvolené barevnosti.

Autor uvádí: „Občas se ve své práci zabývám zobrazením ze světa techniky. Tato práce vznikla na základě spontánní kresby 30 let staré. Zaujala mě na ní určitá grotesknost, alespoň z mého pohledu. V dnešní době nanotechnologií, 3d tisku a dalších mi přišlo příhodné ji ztvárnit a to s přesahem jemné Ironie.“ J.H.

• Nominováni na cenu v této kategorii: Vojtěch Kovářík – Zahalené křeslo (linoryt)

Cenu za tisk z výšky předává jednatel společnosti Proficheck pan Ing. Pavel Štáf.

Tisk z hloubky (speciální ceny za grafické techniky)

CenuMeteopressspol. s r.o. za tisk z hloubky získává Jiří Hanuš za grafický list Metro I – III (mezzotinta)

•Členové poroty: Mgr. Zdeněk Freisleben, MgA. Mgr. Jana Šindelová, MgA. Eva Vápenková

• Vyjádření poroty: Porota ocenila citlivé zpracování průmyslové architektury náročnou technikou. Téma a zpracování se dokonalým způsobem propojují s poetickou atmosférou.

Autor uvádí: „Pro sérii tisků s názvem Metro I – III se stalo námětem specifické architektonické tvarosloví ventilace pražského metra. Výdechy podzemní vzduchotechniky promlouvají svým sochařským charakterem a povyšují technickou funkci na umělecké kvality. Originální řešení jednotlivých staveb mě inspirovalo k vytvoření konceptuální grafické série, ve které usiluji o zdůraznění architektonických tvarů a objemů v atmosférickém osvětlení. Mysteriózní nálada navozená téměř úplnou absencí světla, jež občas nechává problesknout pouze některé části architektury, vyvolává dojem neskutečna a tajemna. Dochází tak k proměně na fantastické sci-fi objekty z jiných světů.“ J.H.

• Nominováni na cenu v této kategorii: Monika Immrová – Pole IV. (suchá jehla), Lenka Vilhelmová – Hlava smutku (suchá jehla, mezzotinta, strukturální tisk, měkký kryt)

Cenu za tisk z hloubky předává jednatel společnosti Meteopress pan Ing. Michal Najman.

Tisk z plochy – litografie (speciální ceny za grafické techniky)

Cenu FDU Ladislava Sutnara ZČU v Plzni za litografii získává Jiří Kornatovský za grafický list – Ravel

•Členové poroty: M. A. Richard Drury, ak. mal. XéniaHoffmeisterová, PhDr. Vilma Hubáčková

• Vyjádření poroty: V grafickém listu Jiřího Kornatovského je znát další posun nejen v dokonalosti technického zpracování, ale i v pojetí struktur a tvaru, který je pro tvorbu autora určující.

Autor uvádí: „Litografie Ravel je pokusem o vyjádření vztahu – napětí mezi formálním omezením a volným gestem vyjadřujícím emoci a prožitek z poslechu klavírního koncertu M. Ravela.“ J.K.

• Nominováni na cenu v této kategorii: Mikoláš Axmann - Sítnice, Miroslav Pošvic - Stejně je světlo nahoře.

Cenu za litografii předává děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni pan doc. Josef Mištera.

Tisk z plochy – serigrafie (speciální ceny za grafické techniky)

Cenu ISE – informační služby, energetika a.s. za serigrafii získává Alena Kožená za grafický list – Alpy (sítotisk)

• Členové poroty: doc. PhDr. Eliška Čabalová, prof. ak. mal. Jiří Lindovský, doc. Mgr.A. Pavel Mrkus

• Vyjádření poroty: Porotci ocenili zejména velkoryse vybudovaný prostor krajiny a dokonalou kresbu.

Autorka uvádí: „Krajinu vnímám jako mapu, kde jsou zaznačeny všechny její jednotlivé části. Vznikají tak struktury, které mohou mít zcela reálný základ, ale někdy skutečnou krajinu už ani nepřipomínají.“ A.K

• Nominováni na cenu v této kategorii: Jan Bažant – Botič (sítotisk), Jana Vlčková – Stopa (serigrafie)

Cenu za serigrafii předává jednatel společnosti ISE – informační služby, energetika a.s.

Tisk z plochy – počítačová grafika (speciální ceny za grafické techniky)

Cenu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové za počítačovou grafiku získává Martin Štěpánek za grafický list – Sedimenty

•Členové poroty: prof. MgA. Petr Babák, MgA. Petr Brožka, Ph.D., prof. Zbyněk Janáček, doc. Jaroslava Severová, ak. mal.

• Vyjádření poroty: Porota ocenila kontrast mezi lineární a amébovitou konstrukcí a amorfním vyobrazením.

Autor uvádí: „Téma grafiky Sedimenty vychází z archetypálního děje v krajině – zasaď strom, postav dům a zploď syna. Krajina je čistá, protože kamenná sekera tvých příbuzných už propadla na dno zeměkoule.“ M.Š.

• Nominováni na cenu v této kategorii: Štěpán Brýdl – Pattern, Kristýna Kubaštová – Nesnesitelná tíha bytí, Jitka Žitná – Text.

Cenu za počítačovou grafiku předává děkan Pedagogické fakulty UHK pan doc. František Vaníček.


Vydáno: 14.02.2018