Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Knihovna - The Library. Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze

 

Galerie UM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1
23. 2. - 7. 4. 2018

Nový výstavní projekt v Galerii UM Knihovna. Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze představuje analytický a zároveň vizionářský pohled na knihy – jaké v minulosti byly a jaké v budoucnu být mohou.

Hlavním zdrojem a inspirací této výstavy je knihovna Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, její bohatý fond a jedinečné svazky.  Kurátorky výstavy Lada Hubatová-Vacková a Pavla Pauknerová se pozastavují nad knihovní problematikou rozvíjejí ji prostřednictvím projektů, jež v návaznosti na výstavní záměr vznikly v Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace.

 „Představujeme zde vybrané staré akvizice a publikace významné z hlediska dějin typografie a grafického designu. Pozoruhodné je například album ornamentálních předloh Grammar of Ornament Owena Jonese (1868), fotografický foliant Animal Locomotion Eadwearda Muybridge (1887), soubor bauhausovských pedagogických příruček z edice Bauhausbücher (1925–1930), nebo alba barevných dřevořezů sestavených podle předloh čínského malíře Čchi Paj-š’e a jeho žáků (1952–1956)“, upřesňuje Lada Hubatová-Vacková. 

Mimo to jsou zde zahrnuty i digitální interpretace nejen výše zmíněných knižních artefaktů, které byly v průběhu roku 2017 realizovány ve spolupráci se studenty ateliéru Grafického designu a vizuální komunikace pod pedagogickým vedením Zdeňka Kvasnici, Adama Uchytila, Petra Krejzka a Lucie Jančové. Tyto projekty naznačují, jak nové technologie proměňují ustálený – analogový – způsob konstrukce knižní formy a ovlivňují způsoby čtení knih. Okruh výstupů zahrnuje práci s virtuální a rozšířenou realitou, návrhy databázových prostředí, prototypů mobilních a webových aplikací.

„Například kniha Grammar of Ornament je zpracována formou virtuální reality a nabízí procházku Křišťálovým palácem. Vychází z modelů a nákresů paláce, který sice v roce 1936 shořel, ale studenti ho pomocí nových technologií znovu vybudovali. Virtuální procházka palácem bude ve vybraných časech umožněna i návštěvníkům výstavy“, říká Pavla Pauknerová.

Pozornost je věnována také historii a klasifikaci knihovní sbírky Vysoké školy uměleckoprůmyslové a otázkám, jež digitální média otevírají na obecnější rovině knihovnických systémů.Téma výstavy prostupuje i instalací, která připomíná knihovnu regálovým systémem a střídmou architekturou. Tvoří organizovaný celek a odkazuje také k původnímu schématu třídění fondů.

Výstavu doprovodí stejnojmenný katalog, který během vernisáže pokřtíme. Součástí výstavy budou též komentované prohlídky pro veřejnost.

Kurátorky výstavy: Lada Hubatová-Vacková, Pavla Pauknerová
Vystavující autoři: Barbora Beranová, Nam Do Hoai, Jakub Koubek, Jonatan Kuna, Cindy Kutíková, Hoai Le Thi, Jiří Mocek, Kryštof Novák, Jakub Novotný, Daniel Šmíra, Romana Uhříčková, Michal Veltruský


www.umprum.cz


Vydáno: 20.02.2018