Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


PRAVOSLAV SOVÁK - Krajiny času / Landscapes of time

 

Museum Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1
24. 2. – 27. 5. 2018

Museum Kampa představuje dílo Pravoslava Sováka, mezinárodně uznávaného grafika a malíře, jenž se v zahraničí etabloval jako tvůrce výjimečných grafických souborů. Retrospektivní výstava uvádí výběr Sovákových nejvýraznějších prací a jeho tvorbu z různých časových období od konce padesátých let, přes tvorbu z let sedmdesátých až po současnost. U příležitosti výstavy vydává Museum Kampa doprovodný katalog.

K takovýmto autorům patří jednoznačně i Pravoslav Sovák, grafik, malíř a v posledních letech i fotograf, který se v zahraničí etabloval jako tvůrce výjimečných grafických souborů nejrůznějšími, mnohdy experimentálními technikami, ale i jako uznávaný pedagog Kunsthochschule v Kolíně nad Rýnem, kde jeho ateliérem prošla řada v současnosti velmi výrazných autorských osobností. Dílo Pravoslava Sováka je daleko známější v zahraničí než v rodných Čechách; jeho rozsáhlá tvorba byla mj. představena na řadě výstav – od účasti na 32. benátském bienále v roce 1972 až po monografické výstavy po celém světě (Albertina Vídeň; Kunsthalle Mannheim aj.). Podobně jeho práce jsou zastoupeny v důležitých sbírkách mnoha významných institucí (MoMa, Kupferstichkabinett Berlin, NG v Praze apod.).
Výstava v Museu Kampa není klasickou chronologickou retrospektivou – uvádí výběr nejvýraznějších prací, jež jsou prezentovány na základě vnitřní spřízněnosti a které ukazují, jak Sovák určité náměty ztvárňoval v rozličných časových obdobích. Velkým tématem je například město, jehož proměnu je možné sledovat od raných grafik z konce 50. let až po velkolepé Walls reagující na velké metropole západního typu či fascinující Installation Imaginaire. Velký prostor dostávají také Sovákovy kresby s námětem krajin, pobřeží, městských celků či volné abstraktní kompozice vytvářené složitou technikou kombinující kresbu tužkou, perem, akvarel a kvaš.
Významné jsou rovněž listy s figurálními náměty – výrazný cyklus Indirect Messages (1970–1972), série Museums (vznikající od poloviny sedmdesátých let) či série Deserts a Beauties – Sovák si vytvořil specifickou formu skládaného obrazu, v němž se prolínají různé časové a obrazové vrstvy; ve všech ukazuje mimořádnou vizuální invenci a technickou zručnost.
Výstava představující více než 180 prací ve všech médiích je doplněna katalogem s eseji uznávané maďarské spisovatelky, literární historičky, umělecké a literární kritičky Zsófie Bánové, která se v ní zamýšlí nad životem a dílem Pravoslava Sováka a nad kontextem střední Evropy, respektive nad významem či intenzitou působení tohoto těžko popsatelného prostoru na jeho jednotlivé obyvatele.

Pravoslav Sovák (1926, Vysoké Mýto, tehdejší Československo) po ukončení druhé světové války vystudoval uměleckoprůmyslovou školu, v roce 1947 byl asistentem malíře Jana Zrzavého na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po roce 1948 pracoval jako horník a dělník na severní Moravě. Od poloviny padesátých let působil jako grafik ve svobodném povolání, mj. se podílel na vizuálním řešení několika filmů. Jednadvacátého srpna 1968 opustil Československo a odešel do Německa, roku 1978 se usadil v Hergiswilu ve Švýcarsku, kde žije dodnes. Vedle pedagogického působení se věnoval zejména volné tvorbě.                           

Text: Helena Musilová
(Z Tiskové zprávy Musea Kampa)
Vydáno: 27.02.2018