Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Ta kniha patří mně! Historie českého exlibris do roku 1945

NM, Národní památník na Vítkově, Praha 3
od 25. 3. 2018


Pojem ex libris pochází z latiny a znamená „z knih“. Z toho slovního spojení vzniklo označení exlibris. Je to malý grafický lístek vlepovaný přímo do knihy, jehož účelem je označit, komu výtisk patří nebo z které knihovny pochází.
Od vzniku prvních tištěných exlibris v 15. století až po současnost prošlo mnoha změnami souvisejícími s vývojem grafických technik a sociálním vývojem společnosti. Nejprve vznikala pro potřeby šlechty a církve exlibris heraldická, erbová. Na přelomu 19. a 20. století došlo ke změně jejich podoby a hlavně také účelu. Exlibris začalo vyjadřovat osobní postoje a záliby vlastníka a stalo se sběratelským předmětem.
Výstava v Národním památníku na Vítkově v úvodu prezentuje exlibris historická pocházející z knihoven šlechticů, např. Petra Voka z Rožmberka nebo Kryštofa z Nostic. Lze si zde prohlédnout ukázky z období od 16. století až k nově pojaté grafice Josefa Mánesa z roku 1868, která je označována za první české moderní exlibris.
V hlavní části výstavy jsou představena exlibris od počátku 20. století až do roku 1945. Celkem je vystaveno 365 moderních tisků od 90 autorů, počínaje Mikolášem Alšem a konče Cyrilem Boudou.
Při tvorbě exlibris se uplatňují všechny známé originální grafické techniky a reprodukční postupy. Jednotlivé techniky, jako je dřevoryt, lept a litografie, přiblíží tiskové štočky, nástroje, historické lisy a projekce fotografií z grafických workshopů.
Závěrečná část výstavy se věnuje fenoménu vzniku a rozvoje sběratelství exlibris u nás, kde je představena publikační a dokumentační činnost Spolku sběratelů a přátel exlibris, který v roce 2018 slaví sté výročí od svého založení.
Výstavu doplňuje zajímavý doprovodný program. V pracovním koutku si zájemci mohou podle návodu navrhnout vlastní exlibris. Na několika specializovaných workshopech Vám nabídneme možnost vyzkoušet si tisk na historických lisech.

 


Vydáno: 10.04.2018