Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


PAF - Přehlídka filmové animace a současného umění

 

Univerzitní 3, Olomouc

PAF je olomoucká kulturní platforma zabývající se filmem a současným uměním, která se ve své dramaturgii dlouhodobě věnuje širokému pojetí fenoménu animace v kontextu kinematografie a vizuálního umění. Mezi ústřední témata a klíčová slova, kterými se PAF dlouhodobě zabývá, patří: animace, archivace, archeologie médií, audiovizuální umění, databáze, digitální kultura, experimentální film, intermedialita, kinematografie, net art, pohyblivý obraz, remediace, videoart, vizuální umění. V rámci PAFu jsou celoročně představovány tematicky zaměřené programové sekce a události.
XY 2018: Intermédiá VŠVU Bratislava: CODEC
Díky prostředkům moderní technologie mohou vznikat unikátní výstavní prostory, jako je ScreenSaverGallery, virtuální galerie současného digitálního umění, situovaná místně-specificky ve spořičích vašich obrazovek.
Aktuálně v ní probíhá mezinárodní výstava Unleashing Screensaver, participativní kolaborativní projekt, jehož se se svými studenty zúčastnilo přes 45 pedagogů z různých zemí, typů škol, vzdělávacích a kulturních tradic. Prostřednictvím spořiče obrazovky vyjadřují svou osobní zkušenost, přístup či postoj k otázkám estetického vzdělávání a zároveň ohledávají jeho potenciál jako edukačního nástroje.
V rámci XY 2018 je vystaven příspěvek studentů Katedry intermédií VŠVU v Bratislavě, který připravili pod pedagogickou koordinací zakladatele ScreenSaverGallery Tomáše Javůrka.


Vydáno: 17.04.2018