Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


REALITY? REALITY! Šimon Brejcha a Martin Velíšek - pozvánka na komentovanou prohlídku

 

 

Dům SmetanaQ, Smetanovo nábřežı́ 4, Praha 1
18. 4.  – 29. 6. 2018

Galerie Cermak Eisenkraft otevrá již šestou výstavu v prostorách POP-UP galerie SmetanaQ, tentokrát představı́ dva Čechy, kteřı́ společně již několikrát vystavovali v zahraničı́ (v Německu a Lucembursku).
Pojı́ je vce než třicetileté přátelstvı́ a nejen to: Oba pracujı́ v ně kolika médiích (Brejcha – grafika, malba, socha, Velíšek – malba, kresba, grafika, koncept, minimal).
Oba jsou držiteli mnoha oceněnı́: Šimon Brejcha držı́ řadu oceněnı́ za grafický list Grafika roku 2016, 2015, 2013, 2012, 2011, 2010, 2005, nominace Fig Bilbao, Španělsko, Cena kritiky, Trienále evropské avantgardnı́ grafiky za grafický list a mnoho dalších z Německa a Spojených států.
Martin Velíšek pak čestná uznánı́ a zvláštnı́ ceny v rámci oceněnı́ Grafika roku 2016, 2014, 2013, 2012, 2011, 2004, 1er prix, Salon d’art du Pays fertois, Sammeron, Francie, ale takém “World Star“, world packaging design award (Visage), Barcelona, Španělsko.
 
Výstava, kterou představujı́ majitelé galerie Cermak Eisenkraft Tomáš Zapletal a David Železný představı́ všechny polohy obou autorů. Návštěvníci se mohou těšit na realistickou až fotorealistickou malbu a minimal art Martina Velíška, famóznı́ tisky Šimona Brejchy, sochy i video art.

 

Obr. nahoře: Martin Velíšek, Sedačka GINA, 2016. olej na plátně, 125 x 175 cm; obr. dole: Šimon Brejcha, Kótování, křížení, 2015, hlubotisk a sítotisk na papiře, 125x200 cm 


Vydáno: 12.06.2018