Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Kurz knižní vazby pro pokročilé

 

UMPRUM opět otvírá kurzy knižní vazby, nyní zaměřené především pro ty, kteří již měli možnost se seznámit se základy knižní vazby.

Termín konání je 15. 6. - 18. 6. 2018

Vyučujícími jsou Mg. A. Vladimíra Šturmová a Mgr. Jan Hybner Ph. D.

Výuka knižní vazby je rozložena dvou samostatných kurzů. Jeden kurz má celkem 36 výukových hodin, rozdělených do 4 dní (každý den po 9 vyučovacích hodinách). Začátek kurzů je pokaždé v 9 hodin a trvají minimálně do 16 hodin.

V prvním kurzu, nazvaném Kurz knižní vazby pro veřejnost - začátečníci, se posluchači seznámí s výrobou všech druhů měkkých knižních vazeb, vazby polotuhé a leporela (koná se každý rok v únoru). Ve druhém kurzu (konajícím se v červnu), pojmenovaném Kurz knižní vazby pro veřejnost - pokročilí, výuka plynule navazuje knižními vazbami tuhými.

Absolvování prvního kurzu není nezbytnou podmínkou k účasti v kurzu druhém.

Během kurzu získáte základní knihařské dovednosti (tvarování a spojování papíru). Naučíte se pracovat s knihařskými nástroji i stroji (řezačkou, drátovkou, vrtačkou papíru apod.). Poznáte různé druhy knihařských materiálů (papír, karton, lepenku, knihařské plátno, speciální knihařské textilie, lepidla a podobně). Též získáte základní poznatky o knihařských výzdobných technikách.

Program kurzu (v detailech může být dle aktuální situace upraven):
Příprava složek a předsádky (součástí je výklad o problematice vláken v papíru u vazeb s předsádkou). Šití složek (na tkanice, na zapuštěné motouzy).

Další zpracování knižního bloku: sklepání hřbetu, zaklížení hřbetu, zalepení první a poslední složky, zakulacení hřbetu a jeho přelepení gázou, barvení ořízky, nalepení záložky a kapitálku, přelep hřbetu papírem apod.

Příprava a potažení desek (varianta celoplátěná a poloplátěná).

Knihařské výzdobné techniky (zejm. termoražba). Dekorace potahových papírů mramorováním (barvení papíru na bázi rozpouštění olejových barev na hladině vody), případně další technologie zušlechťování potahových papírů.


Maximální počet 12ti účastníků umožňuje individuální přístup k výuce.
Kurz probíhá v knihvazačské VŠUP, místnost č. S16, vchod ze dvora budovy.
K dispozici je vybavení školní dílny a základní knihařský materiál.
Absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolutoriu.


Vyplněnou přihlášku odešlete nejpozději do 5. 6. 2018
Cena za jeden kurz je 7000 Kč.

Více informací:


Vydáno: 24.04.2018