Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Začalo Mezinárodního bienále grafického designu Brno...

 

28. ročník Mezinárodního bienále grafického designu Brno

Moravská galerie v Brně, Husova 18
10. 5. - 26. 8. 2018

Letošní ročník Mezinárodního bienále grafického designu Brno, které je již od roku 1963 významnou mezinárodní přehlídkou vizuální kultury, vzniká pod taktovkou kurátorů ze skupiny OKOLO. Společně vytvářejí otevřenou a demokratickou platformu, která bude prezentovat grafický design v celé jeho šíři se všemi odlišnými kreativními přístupy a charaktery grafických projektů. Všestranný pohled by měl představit současný obor v mnoha jeho podobách, vytvořit inspirační mozaiku odlišných názorů a přístupů a otevřít v celé své šíři diskuzi napříč odbornou i laickou veřejností. Důraz bude kladen také na edukaci. Novinkou bude i větší zapojení města Brna, které chce bienále propagovat jako prestižní akci s dlouhodobou tradicí.

Záměrem kurátorů je spolupracovat s tvůrci rozmanitých disciplín a svojí přítomností tak vytvořit jakýsi propojovací prvek, kolem kterého by se vytvořila silná multinázorová platforma. Ve všech částech výstavy se kurátoři chtějí opřít také o experty z jednotlivých oborů a společně vytvořit inspirativní celek a smysluplný obsah, který by komplexně představil grafický design ve všech jeho podobách, a zorganizovat událost, relevantní pro všechny profese a disciplíny spojené s fenoménem grafického designu.

Porota

Kromě tříčlenného týmu kreativní skupiny OKOLO se výběrové komise a zároveň poroty hlavní mezinárodní soutěže brněnského bienále v roce 2018 zúčastní přední světoví grafičtí tvůrci a odborníci. Pozvání do poroty přijali šéfredaktor časopisu Slanted Lars Harmsen, kreativní ředitel časopisu Apartamento a grafický designér Omar Sosa, grafický designér Jiří Karásek ze studia Marvil, Steven Watson a Pavla Pauknerová.

Podmínky účasti
Ambicí Mezinárodní soutěžní přehlídky 28. Bienále Brno 2018 je představit to nejlepší z grafického designu let 2015–2017, je otevřena všem formám grafického designu. Výběr exponátů do mezinárodní soutěže provede na základě jejich kvality, splnění podmínek účasti a s přihlédnutím k prostorovým možnostem mezinárodní výběrová porota složená z designérů a teoretiků designu. Přihlásit lze práce, které vznikly v období od 1. 1. 2015 do 31. 10. 2017.


Doprovodné výstavy
 
Program doprovodných výstav reflektuje demokratickou šíři hlavní soutěžní expozice a představí rozmanité přístupy napříč celou škálou současného grafického designu od alternativních a konceptuálních cest až po kvalitní korporátní, reklamní či jiný grafický design.
Každá výstava bude grafický design prezentovat z odlišné perspektivy. Zatímco retrospektiva Františka Štorma představí tvorbu písma a designu spojeného s hudbou, monografická expozice Aleše Najbrta zase poodhalí jeho tvůrčí vývoj coby významné osobnosti české grafické scény. Výstava The Age of Independence zkoumá nový pohled na tradiční grafické médium, jakým je magazín. Čas a pohyb se zaměří na motion design a jeho vztah ke grafickému designu.
Kurátoři bienále, kreativní skupina Okolo, se pak zhostili tří doprovodných výstav. V expozici Mezi plochou a prostorem zkoumají vztah mezi grafickým a produktovým designem a v dokumentární instalaci Porto se dívají na grafický design z geografické perspektivy. A konečně v poslední výstavě Out of the Box vyzývají kurátoři několik profesionálů, aby se podělili o svůj vlastní pohled na grafický design.


Laureáti Bienále Brno
Aleš Najbrt
František ŠtormSympozium
28. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2018
Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3, Brno
11. – 13. května 2018

Ocenění:

www.moravska-galerie.cz

 


Vydáno: 15.05.2018